Views
2 months ago

Brochure 'Zoeken naar een verdwenen landschap'

Prehistorie Rond 6000

Prehistorie Rond 6000 voor Christus Kaart 0 ^ 8 8 ^1 ^ 2 ^^ ^ ^ ^^ 6 ^ 9 3 Den Andel ^ 4 ^^ 5 ^ Zoutkamp Delfzijl ^ 7 !< Groningen !< !< !< !< !< !

Groningen lag 6000 jaar voor Christus geheel buiten de invloedsfeer van de zee. De rivieren de Hunze en de Eems voerden veel zoet water af. Het landschap was tamelijk heuvelachtig en vergelijkbaar met Drenthe anno nu. De zeespiegel lag wel zo’n 20 meter lager. Op de zandige hogere gronden groeiden dennen en eikenbossen. Bij Simonszand (nabij punt 1 ) werd een wortel van een den gevonden, bij de Eemshaven een stuk eik. (nabij punt 4) Ten zuiden van de lijn Delfzijl-Groningen zijn talrijke bewoningssporen aangetroffen van jachtkampen, aangelegd door jagers-verzamelaars zonder vaste verblijfplaats. Er leefden beren, wolven, rendieren en oerossen in het gebied. 9 In een boring op Rottumerplaat is op een diepte van 11 m –NAP een sterke aanwijzing gevonden voor de aanwezigheid van keileem (het oude pleistocene landschap). In een archiefboring van TNO is in een boring een paar honderd meter verderop op 15 m –NAP vast keileem aangetroffen. Tussen Rottumerplaat en de kust ligt het keileem en het oud pleistoceen landschap een stuk dieper. Bij het uitdiepen van de Eemshaven is op 17 meter diepte een stuk eikenhout gevonden en gedateerd. Hier stond waarschijnlijk ooit een eikenbos. En na een zware storm is een stuk wortel gevonden op Simonszand, die los was geslagen uit de geul. Het veen en de schors zaten er nog op!

landschap
Rapport - 'Landschap' - Leven met Water Kennisopbrengsten
Verwantschap met het landschap - Natuur en Milieu - Stichting ...
Gronings Landschap GoldenRaand - Stichting Het Groninger ...
Oosterpolder - Stichting Het Groninger Landschap
Bossen rondom Bilthoven - Utrechts Landschap
Waarheen met het veen landschap - ORAS Veenweidegebieden
op waarde geschat - Stichting Het Drentse Landschap
Opm. Drents landschap 22 - Stichting Het Drentse Landschap
T&L Thema: Tuin van het Jaar '05 21a/2005 - Tuin & Landschap
T&L Themanummer: Tuin van het Jaar 2006 ... - Tuin & Landschap
T&L Tuin van het jaar 2000 22a/2000 - Tuin & Landschap
Brochure Hooge Kampse Plas (pdf) - Utrechts Landschap
laat het reitdiep weer kronkelen - Stichting Het Groninger Landschap
PRONKJEWAILTJES - Stichting Het Groninger Landschap
Download hier de volledige krant - Regionaal Landschap Meetjesland
Nieuwsbrief 2012-8 - Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek
Voorjaar & zomer 2011 - Regionaal Landschap West-Vlaamse ...
Landgoed Vossenberg - Stichting Het Drentse Landschap
m - Zoek direct in de EYE-bibliotheek
Brochure Rijnlandroute - Twickel
HH HHPHIH HHI - Zoek direct in de EYE-bibliotheek
Meedoen aan de Classic Malts Cruise staat voor varen in een ruige ...