Views
8 months ago

Jaarverslag 2017 Final

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG 2017

Inhoudsopgave Voorwoord ........................................................................................................................................ 3 OVER DE SER ................................................................................................................................. 6 Missie van de SER ....................................................................................................................... 7 Adviserende taak van de SER ...................................................................................................... 8 Platform, dialoog en consensus .................................................................................................... 9 Vergaderingen en advisering ...................................................................................................... 10 Frequentie SER vergaderingen ............................................................................................... 10 Gemiddelde adviestermijn ....................................................................................................... 10 Overzicht adviezen in 2017 ..................................................................................................... 11 Inhoudelijke toelichting SER adviezen 2017................................................................................ 12 Internationale contacten ............................................................................................................. 19 Financiën .................................................................................................................................... 24 Samenstelling van de SER (2017) .............................................................................................. 27 OVER HET CGOA ......................................................................................................................... 28 Centraal georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken ................................................................ 29 Centrale Commissie van Vakbonden .......................................................................................... 29 Werkwijze van het CGOA ........................................................................................................... 30 Het CGOA in toekomstperspectief .............................................................................................. 32 Samenstelling van het CGOA (2017) .......................................................................................... 32 Bijlage 1 Adviesverzoeken en advisering 2013-2016 .................................................................... 34 Bijlage 2 Personeelsbezetting bureau secretariaatvoering SER/ROA/GOA .................................. 39

JAARVERSLAG
Jaarverslagen\Jaarverslag Faunafonds 2013 website
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2008 Duwoners (met illustraties)
jaarverslag TCZWN 2009 - Erasmus MC
Jaarverslag 2006 - project Gentse Kanaalzone
Jaarverslag mensenhandel 2009 - Centrum voor gelijkheid van ...
Jaarverslag 2008 - Gemeente Hardenberg
JAARVERSLAG 2012 - ALGEMEEn dEEL - Quest for Growth
Jaarverslag 2012 Algemeen vzw - Jongerenwerking Pieter Simenon
Presentatie Bilateral Overleg -FINAL VERSION.pdf
jaarverslag 08-09
Jaarverslag 2007 - Commissie voor de milieueffectrapportage
Jaarverslag 2007 - Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw in het ...
Jaarverslag 2009 - Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw in het ...
Jaarverslag 2009 - GO Gebundelde Innovatiekracht
PDF-Jaarverslag-2016-DEFINITIEF
jaarverslag 2009.cdr - Stichting Oud Sneek
Jaarverslag 2005 - Jaarverslag.com
KNKV jaarverslag 2010
KWPN Jaarverslag 2011 - Mijn KWPN