Views
3 months ago

Jaarverslag 2017 Final

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG 2017

Inhoudsopgave Voorwoord ........................................................................................................................................ 3 OVER DE SER ................................................................................................................................. 6 Missie van de SER ....................................................................................................................... 7 Adviserende taak van de SER ...................................................................................................... 8 Platform, dialoog en consensus .................................................................................................... 9 Vergaderingen en advisering ...................................................................................................... 10 Frequentie SER vergaderingen ............................................................................................... 10 Gemiddelde adviestermijn ....................................................................................................... 10 Overzicht adviezen in 2017 ..................................................................................................... 11 Inhoudelijke toelichting SER adviezen 2017................................................................................ 12 Internationale contacten ............................................................................................................. 19 Financiën .................................................................................................................................... 24 Samenstelling van de SER (2017) .............................................................................................. 27 OVER HET CGOA ......................................................................................................................... 28 Centraal georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken ................................................................ 29 Centrale Commissie van Vakbonden .......................................................................................... 29 Werkwijze van het CGOA ........................................................................................................... 30 Het CGOA in toekomstperspectief .............................................................................................. 32 Samenstelling van het CGOA (2017) .......................................................................................... 32 Bijlage 1 Adviesverzoeken en advisering 2013-2016 .................................................................... 34 Bijlage 2 Personeelsbezetting bureau secretariaatvoering SER/ROA/GOA .................................. 39

JAARVERSLAG
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2007 - Commissie voor de milieueffectrapportage
jaarverslag 2009.cdr - Stichting Oud Sneek
JAARVERSLAG 2 0 1 0 - Stichting Oud Sneek
jaarverslag 08-09
Jaarverslag 2009 - Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw in het ...
Jaarverslag 2007 - Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw in het ...
Jaarverslag 2009 - Gemeente Hardenberg
Jaarverslag 2012 - FBZ
jaarverslag 08-09
Jaarverslag 2009 - GO Gebundelde Innovatiekracht
Jaarverslag 2012 - Cour des comptes
Algemeen Jaarverslag 2011 (pdf) - UHasselt
Jaarverslag 2012 - Kamer van Koophandel
Jaarverslag 2009 - St. Elisabeth Ziekenhuis
KWPN Jaarverslag 2011 - Mijn KWPN
Jaarverslag 2005 - Jaarverslag.com
KNKV jaarverslag 2010