Views
7 months ago

Jaarverslag 2017 Final

Functie N.A.P.B.: Lid

Functie N.A.P.B.: Lid Lid Lid Plv. lid Plv. lid Plv. lid Naam Dhr. Ronaldo C. Abrahams (voorzitter NAPB) Mw. Soraida L. Cicilia Dhr. Elvis G. Juliana Dhr. Chervin Maduro Dhr. Sidney H.A. Goilo Mw. Joyceline. Brug-Oleana STrAF: Lid Lid Lid Plv. lid Plv. lid Plv. lid Dhr. Mario A. Chirinos Dhr. J.M. Lourens (voorzitter STrAF) Dhr. Willem H. van Lamoen Dhr. Michael F. Winklaar Dhr. Richard Hansen Mw. P. Pinedo SAP: Lid Lid Lid Plv. lid Plv. lid Plv. lid Dhr. Marco Anthony Lacle (voorzitter SAP) Dhr. Brian Martin de Windt Dhr. Amadeo Vichente Ettore Vilchez Dhr. Baltes Leendert Lie-Atjam Dhr. Clifford E. Winklaar Dhr. Edmiro Pedro Jansen SITEK: Lid Lid Lid Plv. lid Plv. lid Plv. lid Dhr. Frensel Josefina Dhr. Frank Quirindongo Dhr. Sidney Justiana Mw. Mariëla Manuel Dhr. Darius Plantijn (voorzitter SITEK) Mw. Ilgemarlaine Luijando Jaarverslag 2017 33

Bijlage 1 Adviesverzoeken en advisering 2013-2016 Tabel met adviesverzoeken en advisering in 2016 Onderwerp Ontwerplandsverordening ter wijziging van artikel14A van de Arbeidsgeschillenlandsverordening 1946 Ontwerplandsverordening fiscale faciliteiten historische binnenstad en monumenten Ontwerp Algemene Landsverordening douane en accijnzen Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening Onroerendezaakbelasting Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Successie-belastingverordening 1908 Ontwerplandsbesluit h.a.m. strekkende tot de instelling van een economische zone te Dokweg Verzoek van de Orde van Advocaten tot verhoging en indexering vergoedingen kosteloze rechtskundige bijstand Datum ontvangst adviesverzoek, zaaknr. en ref.nr. 10 december 2015 Zaaknr. 2015/053814 Ref.nr. 175/2015-SER 29 december 2015 Zaaknr. 2015/061429 Ref.nr.181/2015-SER 9 maart 2016 Zaaknr. 2016/000958 Ref.nr. 025/2016-SER 9 maart 2016 Zaaknr. 2016/017997 Ref.nr. 047/2016-SER 24 maart 2016 Zaaknr. 2015/060736 Ref.nr. 036/2016-SER 16 september 2016 Zaaknr. 2016/024152 Ref.nr. 130/2016-SER 7 oktober 2016 Zaaknr. 2016/027431 Ref.nr. 140/2016-SER Datum vaststelling advies en ref.nr. 17 juni 2016 070/2016-SER 1 april 2016 039/2016-SER 29 juli 2016 086/2016-SER 9 september 2016 127/2016-SER 9 september 2016 126/2016-SER 14 december 2016 149/2016-SER 2 december 2016 146/2016-SER Niet in behandeling genomen om redenen van ‘geen evidente sociaal-economische implicaties’. Jaarverslag 2017 34

JAARVERSLAG
Jaarverslag 2007 - Commissie voor de milieueffectrapportage
jaarverslag 2009.cdr - Stichting Oud Sneek
JAARVERSLAG 2 0 1 0 - Stichting Oud Sneek
Jaarverslag 2009 - Gemeente Hardenberg
Jaarverslag 2012 - Cour des comptes
Algemeen Jaarverslag 2011 (pdf) - UHasselt
JAARVERSLAG I 2009 I - Algemene Inspectie
JAARvERSLAg 2011 - ALgEMEEN DEEL - Quest for Growth
Jaarverslag 2017
Jaarverslagen\Jaarverslag Faunafonds 2013 website
Jaarverslag 2008 Duwoners (met illustraties)
jaarverslag TCZWN 2009 - Erasmus MC
Jaarverslag 2006 - project Gentse Kanaalzone
Jaarverslag mensenhandel 2009 - Centrum voor gelijkheid van ...
Jaarverslag 2008 - Gemeente Hardenberg
JAARVERSLAG 2012 - ALGEMEEn dEEL - Quest for Growth
Jaarverslag 2012 Algemeen vzw - Jongerenwerking Pieter Simenon
jaarverslag 08-09
Jaarverslag 2007 - Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw in het ...
Jaarverslag 2009 - Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw in het ...
Jaarverslag 2009 - GO Gebundelde Innovatiekracht