Views
8 months ago

Burggrave mei 2018 05

Burggrave mei 2018 05

POLITIEZONE

POLITIEZONE ASSENEDE-EVERGEM OPENING IN JUNI NIEUWBOUW POLITIECOMMISSARIAAT EXACT EEN JAAR GELEDEN, OP 2 MEI 2017, STARTTEN DE WERKEN AAN HET POLI- TIECOMMISSARIAAT IN DE KAPELLESTRAAT. AAN HET HUIDIGE COMMISSARIAAT KWAM EEN GLOEDNIEUWE, MODERNE AANBOUW. HET NIEUWE POLITIECOM- MISSARIAAT OPENT HAAR DEUREN IN JUNI. De politie neemt het nieuwe deel al in gebruik midden mei, want ook het oudere deel van het politiecommissariaat krijgt een grondige renovatie. De verhuis naar het nieuwe deel en de afwerking van de nieuwbouw zullen deels overlappen, zodat de werking gegarandeerd blijft. De officiële opening van het commissariaat vindt plaats in juni. De exacte datum vind je in de volgende editie van de Burggrave. In het nieuwe gebouw vind je onder meer het onthaal en de wachtzaal, de verhoorlokalen, kleedruimtes en douches voor het personeel, een binnenkoer en een parking. De huidige sanitaire ruimtes worden omgebouwd tot bureaus. Beide gebouwen zijn ook verbonden met elkaar. Het totale kostenplaatje van de werken bedraagt ongeveer 990.000 euro. VEILIG EN ENERGIEZUINIG NAAR EEN KLIMAATGEZOND EVERGEM Bouwwerken aan een politiecommissariaat zijn niet vanzelfsprekend. Er moet rekening gehouden worden met de nieuwe veiligheidsnormen voor politiekantoren. Het nieuwe gebouw zal hieraan voldoen. In 2017 ondertekende Evergem ook het Burgemeesterconvenant voor Klimaat en Energie. Evergem engageert zich hiermee om tegen 2030 de CO2-uitstoot met minstens 40% te verminderen én tevens het beleid hieraan aan te passen. Het nieuwe gebouw werd daarom goed geïsoleerd en er is een zonneboiler voorzien voor het sanitair en warm water, alsook een condenserende ketel. In beide gebouwen werd ook energiezuinige ledverlichting voorzien. ˙ politiezone assenede-evergem E 09 257 00 10 pz.assenedeevergem@police.belgium.eu www.evergem.be/politie NIEUW ADRES VOOR POLITIECOMMISSARIAAT Omdat de nieuwbouw een nieuwe inkomhal heeft, wijzigt het adres van het politiecommissariaat. Het nieuwe adres vanaf 1 juni is Fortune De Kokerlaan 46. 10 mei 2018

VANAF 25 MEI VERSTRENGDE PRIVACYWET TREEDT IN WERKING VANAF 25 MEI GELDT EEN VERSTRENG- DE EUROPESE WETGEVING ROND PRIVACY. DE GDPR OF AVG-WET GAAT OVER HET BEHEER EN DE BEVEILIGING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN ALLE EUROPESE BURGERS. ALS ORGANI- SATIE MOETEN WIJ VANAF 25 MEI KUN- NEN AANTONEN WELKE PERSOONS- GEGEVENS WIJ VERZAMELEN, HOE WE DEZE DATA GEBRUIKEN EN HOE WE DEZE BEVEILIGEN. EUROPESE GEGEVENSBESCHERMING IN HET DIGITALE TIJDPERK GDPR/AVG: WAT? GDPR staat voor General Data Protection Regulation. In het Nederlands spreken we over de AVG-wetgeving, Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanaf 25 mei geldt deze wetgeving wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens verwerken en verzamelen van Europese burgers. De wet gaat onder meer over de verwerking van persoonsgegevens: verzamelen, raadplegen, gebruiken, doorsturen, opslaan, opvragen… De privacywet uit 1995 voldeed niet meer, aangezien het digitale tijdperk veel veranderingen met zich meebrengt. Als lokale overheid moeten wij aan deze wetgeving voldoen vanaf 25 mei, anders riskeren we hoge administratieve boetes. PRIVACY GDPR IN HET KORT – Bescherming van persoonlijke data van de Europese burger – Verhoogde beveiligingsmaatregelen voor data – Procedure voor dataverzameling en opslag van persoonlijke gegevens – Toestemming vragen om gegevens te verzamelen en te gebruiken – Strenge maatregelen tegen hackers en datalekken – Je hebt recht om ‘vergeten te worden’ – Datalek melden binnen 72 uur – Zware administratieve boetes – Aanstelling van een Data Protection Officer (DPO) in elke organisatie WAT BETEKENT DIT VOOR JOU? Als je ouder bent dan 13 heb je recht op: 1 Informatie: je hebt recht op informatie over hoe en welke persoonsgegevens wij over jou verzamelen/verwerken. 2 Inzage: je hebt recht om te weten of jouw gegevens verwerkt worden of niet. Als lokale overheid moeten wij jou binnen de maand een gratis document geven waarop de verwerkte persoonsgegevens staan. 3 Corrigeren: je mag je gegevens corrigeren wanneer ze onjuist of onvolledig zijn. Als lokale overheid moeten wij derden ook informeren over de gecorrigeerde gegevens. Ben je jonger dan 13 jaar? Dan kan een ouder of voogd je gegevens opvragen. Vanaf vrijdag 25 mei kan je jouw persoonsgegevens opvragen via www.evergem.be/privacy Je vindt er eveneens informatie over hoe wij als gemeente jouw gegevens verzamelen, bijhouden en verwerken. Meer informatie over de wetgeving vind je op www.evergem.be/privacy ˙ informatieveiligheid E 09 216 05 00 info@evergem.be www.evergem.be/privacy INFOSESSIE VOOR VERENIGINGEN Jouw club of vereniging moet eveneens voldoen aan de nieuwe privacywetgeving. Daarom organiseert de provincie gratis infosessies op: – 19 april om 19.30 uur in Administratief Centrum Ertvelde (Marktplein 2) – 3 mei om 19.30 uur in Administratief Centrum Evergem (Fortune De Kokerlaan 11) Stap voor stap krijg je uitleg rond de nieuwe wetgeving en wat je precies moet doen om eraan te voldoen. Een plaatsje reserveren kan via www.evergem.be/privacy 11

Burggrave maart 03 2018
Burggrave februari 2018 02
Burggrave september 08 2018
Burggrave juni 06 2018
Burggrave juli-augustus 07 2018
Aquariumwereld Mei 2018 (preview)
Folder van Mei 2018
05. De Desselaar mei 2009 - Gemeente Dessel
Metamorfoze Nieuws 01|05 (mei 2005)
Echte Waarheid 1971 (No 05) Mei - Herbert W. Armstrong Library ...
De Burggrave - Van Moer, Keurslager - Keurslagerij De Burggrave ...
2018
05. De Desselaar mei 2011 - Gemeente Dessel
05. De Desselaar mei 2010 - Gemeente Dessel
D66_Utrecht_Verkiezingsprogramma_2014-2018
Aquariumwereld Mei 2016 (preview)
Folder van JULI 2018
flyer lhc 2018
coalitieakkoord-2014-2018-voor-de-verandering
Burggrave november 10 2018
Malaguti 2018 français/nederlands
Connexxion Dagtochten 2018-2019
Mag Overspil maart 05