Views
8 months ago

Burggrave mei 2018 05

Burggrave mei 2018 05

IN DE KIJKER NUTTIGE

IN DE KIJKER NUTTIGE INFORMATIE ZITDAGEN BELASTINGEN RESERVEER JE PLAATS ER ZIJN VIER ZITDAGEN: – Maandag 4 juni Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken (Hoeksken 29/A) – Dinsdag 5 juni Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken – Woensdag 6 juni Administratief Centrum Sleidinge (Sleidinge-Dorp 54) – Maandag 11 juni Administratief Centrum Ertvelde (Marktplein 2) De experten van de FOD Financiën zijn telkens aanwezig van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. DE FEDERALE OVERHEIDS- DIENST FINANCIËN HOUDT IN EVERGEM EEN AANTAL ZITDAGEN VOOR DE PERSO- NENBELASTING. JE KAN JE AANGIFTEFORMU- LIER LATEN INVULLEN DOOR EEN EXPERT. NIEUW VANAF DIT JAAR: JE MOET JE PLAATSJE RESERVEREN. administratief centrum gemeentehuis Fortune De Kokerlaan 11 tel. 09 216 05 00 info@evergem.be www.evergem.be Open: maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur dinsdag ook van 14 tot 19.30 uur woensdag ook van 14 tot 16.30 uur nuttige telefoonnummers Administratief Centrum OCMW tel. 09 358 77 70 Milieuklachtenmeldpunt Kanaalzone 0800 92 999 (24/24 uur) Politiezone Assenede-Evergem tel. 101 (dringend) tel. 09 257 00 10 (niet dringend) blijf op de hoogte Alle info op www.evergem.be Jobs via www.evergem.be/jobs Nieuws via www.evergem.be/abonnementen bereik ons via whatsapp. voeg 0476 504 666 toe aan je contactenlijst ˙ maatschappelijke zaken E 09 216 05 20 www.evergem.be BEREIK ONS VIA FACEBOOK MESSENGER SCAN DEZE CODE volg ons op facebook www.facebook.com/evergem ZITDAGEN BELASTINGEN BELANGRIJK MAAK EEN AFSPRAAK Vanaf dit jaar reserveer je op voorhand je plaats. Dat kan via tel. 09 216 05 00 vanaf maandag 23 april om 9 uur. Per zitdag zijn er 125 plaatsen. Bij de reservatie geef je je naam, adres, rijksregisternummer en je telefoonnummer door. Wil je meerdere aangiftes laten invullen? Dan moet je per aangifte een afspraak maken. Reservaties per e-mail worden niet aanvaard. WAT BRENG JE MEE? Tijdens de zitdag breng je je identiteitskaart, de inkomstenfiches en eventuele attesten voor aftrekbare uitgaven (hypothecaire lening, levensverzekering, kinderopvang…) mee. WAAR KAN JE NOG TERECHT? Je kan ook steeds terecht: – in het belastingkantoor van de FOD Financiën in Ledeberg (Gaston Crommenlaan 6, 9050 Gent), elke werkdag in mei van 9 tot 12 uur en in juni van 9 tot 15 uur – in het shoppingcenter Gent-Zuid (Woodrow Wilsonplein 4) op zaterdag 26 mei van 10 tot 18 uur – op het nummer 0257 257 57 of via het formulier op www.financien.belgium.be volg ons op instagram www.instagram.com/gemeenteevergem COLOFON 05 Een uitgave van de gemeente Evergem, verschijnt maandelijks (uitgezonderd augustus). JAARGANG 33, NR. 05 Verantwoordelijke uitgever: Joeri De Maertelaere, burgemeester Coördinatie en eindredactie: Communicatie Foto’s: Gemeente Evergem Vorm: www.stook.be Drukwerk: New Goff Uitgeversnummer: 858 Gedrukt op Circle Gloss wit - 100% kringloop. Op de cover: Cecile Moreau (Dienst Sport) en Rudy Deuwel (Rap en Vrank en Levensloop Evergem) doen alvast mee aan de 10.000 stappen-clash. 2 mei 2018

KINDEREN EN JONGEREN START KLAVERBEEKSTRAAT EN VLIERBOOMSTRAAT DE VOORBIJE JAREN BRAK JEF EEN AANTAL SPEELTOESTELLEN AF OMDAT ZE NIET MEER VOLDEDEN AAN DE WETTELIJKE NORMEN. SAMEN MET DE BUURTBEWONERS DACHT JEF NA OVER DE HERINRICHTING VAN DE SPEELPLEINEN. JEF ZAT DE LAATSTE MAANDEN ALLESZINS NIET STIL, WANT HIJ BOUWDE OP VIJF PLEINEN NIEUWE TOESTELLEN. ++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++ BOUWT VERDER AAN SPEELPLEINEN ++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++ ++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++ Jef en zijn bouwvakkers bouwden de voorbije maanden in de Azaleastraat, Hagewindestraat, Pinksterbloemstraat, Sportcentrum Hoge Wal en Witherenlei nieuwe speeltoestellen. Deze terreinen zijn sinds eind maart volledig afgewerkt. Spelen maar! Half maart ging Jef langs op het plein in de Vlierboomstraat. Op die namiddag was er een inspraakmoment voor beide pleinen. Tijdens spelmomenten konden kinderen via leuke technieken en methodieken mee bouwen aan hun favoriete speelplein. Omdat kinderen vaak niet de enige gebruikers van een speelterrein zijn, was er ook een inspraakmoment voor ouders, buurtbewoners en verenigingen. Dienst Jeugd legt nu alle ideeën samen en bekijkt met het bestuur welke plannen uitvoerbaar en realistisch zijn. ANDERE PLEINEN Ook de pleinen in Gaverse, Tervenen en de Guldensporenlaan (Hoge Wal) krijgen in 2018 een make-over. Het is de bedoeling om nog voor de zomer de nieuwe speeltoestellen te plaatsen. De bewoners worden persoonlijk op de hoogte gebracht. In oktober waren er reeds inspraakmomenten voor Gaverse en Tervenen. Jef komt op zaterdag 5 mei om 14 uur ook langs op speelplein Boordekens. Ook aan het nieuwe Huis van Jef aan de Hoge Wal wordt voor de zomer nog een waterspeeltoestel geplaatst. GROVERMANSDREEF, CARDIJNLAAN EN ARTEVELDESTADION Ondertussen is Jef volop bezig met de speelterreinen in Grovermansdreef, Cardijnlaan en Arteveldestadion. Hij wacht nog even op de aannemer. Aan Arteveldestadion starten de werken eind mei. Voor de andere twee pleinen is er nog geen concrete timing. Jef hoopt hier in het najaar 2018 of begin 2019 aan de slag te kunnen gaan. Wordt vervolgd... WWW.EVERGEM.BE/JEFBOUWT ˙ jeugd E 09 218 81 71 jeugd@evergem.be www.evergem.be/jef OPENINGSUREN HUIS VAN JEF In de week van 23 tot 27 april verhuizen Dienst Jeugd en Dienst Onthaalouders Kleine Beer van Kluizen naar het Huis van Jef aan de Hoge Wal. Die week zijn deze diensten niet bereikbaar. Vanaf 2 mei kan je terecht in Huis van Jef (Guldensporenlaan 32): – Maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur – Op dinsdag ook van 14 tot 19.30 uur – Op woensdag ook van 14 tot 16.30 uur Dienst Onthaalouders Kleine Beer is open op dinsdag van 17 tot 19.30 uur. Je kan ook een afspraak maken via tel. 09 218 81 65 of onthaalouders@evergem.be 3

Burggrave september 08 2018
Burggrave juni 06 2018
Burggrave maart 03 2018
Burggrave februari 2018 02
Burggrave juli-augustus 07 2018
Folder van Mei 2018
05. De Desselaar mei 2009 - Gemeente Dessel
Aquariumwereld Mei 2018 (preview)
Echte Waarheid 1971 (No 05) Mei - Herbert W. Armstrong Library ...
2018
D66_Utrecht_Verkiezingsprogramma_2014-2018
Metamorfoze Nieuws 01|05 (mei 2005)
Aquariumwereld Mei 2016 (preview)
Folder van JULI 2018
flyer lhc 2018
coalitieakkoord-2014-2018-voor-de-verandering
Connexxion Dagtochten 2018-2019
Burggrave november 10 2018
Binnendijks 2018 27-28
05 | 06 - Toneelgroep Amsterdam