Views
5 months ago

TE3_Thermisch comfort_2018v2 (1)

19‐3‐2018 Gemiddelde

19‐3‐2018 Gemiddelde stralingstemperatuur T 1 =10 T 5 =20 T 4 =20 T 2 =50 aan 20 uit T 3 =20 Radiator aan: T s 0,16 . 10 + 0,12 . 50 + 0,72 . 20 = 22 °C Radiator uit: T s 0,16 . 10 + 0,12 . 20 + 0,72 . 20 = 18,4 °C Operatieve Temperatuur = gemiddelde van luchttemperatuur en stralingstemperatuur BK2TE3 2017/2018 Q3 : Klimaatontwerp | Thermisch comfort | 48 24

19‐3‐2018 PMV en PPD Uit zijn experimenten heeft Fanger verder een verband kunnen afleiden tussen de PMV en het percentage mensen dat het binnenklimaat als warm of koel zal ervaren. • In een volgens berekening neutrale toestand (PMV = 0) ervaart ongeveer 5% van de proefpersonen het klimaat toch nog als warm of koel. • Bij PMV = 0,5 vindt ca. 10% het warm en bij PMV = 0,8 ca. 20%. BK2TE3 2017/2018 Q3 : Klimaatontwerp | Thermisch comfort | 49 PMV en PPD PPD = Predictied Percentage Dissatisfied PPD as a function of PMV‐value: BK2TE3 2017/2018 Q3 : Klimaatontwerp | Thermisch comfort | 50 25

PDF_HetLimitedHearingBordje(1)