Views
4 months ago

TE3_Thermisch comfort_2018v2 (1)

19‐3‐2018 RMOT (nl:

19‐3‐2018 RMOT (nl: TE,ref) Running Mean Outdoor Temperature NL: gewogen gemiddelde buitentemperatuur RMOT* = (1*T t +0,80*T y +0,4*T by +0,2*T bby ) / (1+0,8+0,4+0,2) • T t = mean outdoor temperature today (average of day maximum and minimum) • T y = mean outdoor temperature yesterday • T by = mean outdoor temperature day before yesterday • T bby = mean outdoor temperature 2 days before yesterday Clothing of people corresponds pretty well with RMOT (De Dear) BK2TE3 2017/2018 Q3 : Klimaatontwerp | Thermisch comfort | 67 Voorbeeldvraag RMOT* = (1*T t +0,80*T y +0,4*T by +0,2*T bby ) / (1+0,8+0,4+0,2) Bereken RMOT of Te;ref voor 6 juli 2012: Tt = today Ty = yesterday Tby = before yesterday Tbby = 2 days before yesterday Waarbij: T = gemiddelde van minimum en maximum BK2TE3 2017/2018 Q3 : Klimaatontwerp | Thermisch comfort | 68 34

19‐3‐2018 • Adaptieve Temperatuur Grens (ATG) β‐ gebouwen maximaal toelaatbare binnentemperatuur °C 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 Gebouw/klimaattype Bèta Tmax 65% acceptatie Tmax 80% acceptatie Tmax 90% acceptatie Tmin 90% acceptatie Tmin 80% acceptatie Tmin 65% acceptatie 17 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 winter herfst / lente zomer warme zomerperiode Gewogen gemiddelde buitentemperatuur (Te,ref) BK2TE3 2017/2018 Q3 : Klimaatontwerp | Thermisch comfort | 69 • Adaptieve Temperatuur Grens (ATG) ‐ gebouwen maximaal toelaatbare binnentemperatuur °C 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 Gebouw/klimaattype Alpha Tmax 65% acceptatie Tmax 80% acceptatie Tmax 90% acceptatie Tmin 90% acceptatie Tmin 80% acceptatie Tmin 65% acceptatie 17 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 winter herfst / lente zomer warme zomerperiode Gewogen gemiddelde buitentemperatuur (Te,ref) BK2TE3 2017/2018 Q3 : Klimaatontwerp | Thermisch comfort | 70 35