Views
1 week ago

1104_HKM_DSC_wk15_2018

DE SCHEVENINGSCHE

DE SCHEVENINGSCHE COURANT woensdag 11 april 2018 pagina 8 ZONDAG 15 APRIL 2018 Protestantse Kerk Nederland (pkn) Hervormde Gemeente Oude Kerk, Keizerstraat 8 10.30 uur ds. B.H Weegink 17.30 uur ds. J. Jongejan, Katwijk Protestantse Kerk Nederland (pkn) Gefedereerde wijkgemeente “Rondom de Prinses Julianakerk” Vlielandsestr. 1 10.00 uur ds. F.J. van Harten, Duinendienst 17.30 uur naar de Oude Kerk Protestantse Kerk Nederland (pkn) Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan 90 10.00 uur ds. Ch. van der Leest, Cantatedienst Protestantse Kerk Nederland (pkn) Bethelkerk, Jurriaan Kokstraat 175 10.00 uur ds. J. Maasland, Dienst in Uitvoering-2 Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Ichthuskerk, Duinkerksestraat 11 10.00 uur ds. G. den Broeder Christelijke Gereformeerde Kerk Prins Mauritslaan 15 10.30 uur ds. J. Bos 17.00 uur ds. J. Bos Oud Gereformeerde Gemeente Westduinweg 194 K 10.00 uur leesdienst 17.00 uur leesdienst Hersteld Hervormde Evangelisatie Scheveningen Hoge Prins Willemstraat 214 10.00 uur kand. H. Roelofsen 17.00 uur kand. H. Roelofsen Lourdeskapel Berkenbosch Blokstraat 9a De Lourdesgrot is dagelijks geopend van 9 tot 18 uur voor stil gebed en bezinning. Iedere zaterdag om 11.00 uur Rozenkrans bidden Baptistengemeente Scheveningen Nieuwe Laantjes 127 10.00 uur br. G.J. Sipkema www.baptistscheveningen.nl Evangelische Gemeente Morgenstond in Scheveningen Westduinweg 151 10.00 uur geen opgave dovenvertolking aanwezig Maranathakring Westduinweg 151, ingang poort maandag 16 april 14.15 uur evangelist B. van Twillert H. Antonius Abtkerk Scheveningseweg 235 zaterdag 14 april 18.00 uur Eucharistieviering Engels met father Saps en het Filipijns FCC Choir o.l.v. Y. Haaxman zondag 15 april 10.30 uur Eucharistieviering met parochievicaris A. v.d. Helm en diaken R. van Berkel m.m.v. het jongerenkoor PaMa o.l.v. Bart de Jong De Mariakapel is dagelijks geopend van 10.00 tot 15.00 uur DE SCHEVENINGSCHE COURANT onafhankelijk weekblad WWW.DESCHEVENINGSCHECOURANT.NL Haagse Kust Media B.V. Keizerstraat 173 2584 BE Scheveningen tel.: 070 - 352 05 65 Advertenties: advertenties@haagsekustmedia.nl Redactie: redactie@haagsekustmedia.nl Bezorging: 070 - 352 05 65 info@haagsekustmedia.nl Sluitingstijden: Redactie: maandag 09.00 uur Advertenties: maandag 17.00 uur Verschijnt iedere woensdag en wordt gratis huis-aan-huis verspreid in een oplage van 29.500 exemplaren. Verspreiding in Stadsdeel Scheveningen,. DE SCHEVENINGSCHE COURANT is een zelfstandig weekblad dat een commercieel samenwerkingsverband heeft met: HaagWestNieuws De Nieuwe Loosduinse Krant Zuidwester Krant editie 1 Zuidwester Krant editie 2 Rijswijkse Krant Deze bladen vormen samen de Haaglanden Media Combinatie en hebben een gezamenlijke oplage van 200.000 exemplaren. De redactie draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties, advertorials en ingezonden mededelingen. Kerkdiensten Hersteld Hervormde Gemeente Thabor Scheveningen, Oude Kerk, Keizerstraat 8 08.45 uur kand. D.C. de Pater 15.00 uur ds. K.J. Kaptein Reality Scheveningen Kranenburgweg 204 10.30 uur samenkomst www.realityscheveningen.nl Bergkerk, Daal en Bergselaan 50 10.00 uur ds. M. Nijveld Maranathakerk, 2e Sweelinckstr. 156 10.30 uur ds. D. Stegeman Noorderkerk, Schuytstraat 11 10.00 uur ds. A. van Mansum Bosbeskapel, Bosbesstraat 7 10.00 uur ds. M. den Dulk Duinzichtkerk, Van Hogenhouckln. 89-91 10.00 uur ds. C. van Duinen Bethlehemkerk, Ln v. Meerdervoort 627 10.00 uur ds. A. Vastenhouds 16.30 uur ds. A. Markusr Houtrustkerk, Houtrustweg 1 10.30 uur ds. K. van Klaveren Christus Triumfatorkerk Juliana van Stolberglaan 154 10.00 uur ds. J. Scheelet Titus Brandsma Parochie H. Familiekerk, Kamperfoelieplein Iedere vrijdag 10.00 uur Iedere zondag 10.30 uur Remonstrantse Kerk Laan van Meerdervoort 955 10.30 uur geen opgave Christian Science Kerk Laan van Meerdervoort 199 Diensten Groot Hertoginnelaan 33 Iedere zondag, 10.30 uur: voorlezing uit de Bijbel en “Wetenschap en Gezondheid” van Mary Baker Eddy. Zondagschool, 10.30 uur. Iedere tweede woensdag, 20.00 uur: voorlezing en getuigenissen (Ned. en Engelse dienst) Thomaskerk, Groot Hertoginnelaan 2 Mensenwijdingsdienst: Iedere zondag 10.15 uur. Iedere woensdag 10.00 uur. De Menstenwijdingsdienst in de Engelse taal eenmaal per maand om 10.00 uur. De Menstenwijdingsdienst is ook in de Rudolf Steiner Zorg (Nwe Parklaan 58). Drie Koningen Parochie: O.L. Vrouw van Goede Raadkerk Bezuidenhoutseweg 157 zaterdags 17.30 uur Eucharistieviering met koor iedere woensdag 12.30 uur Eucharistieviering Pinkstergemeente Bethel Den Haag Zorgvlietkerk, Pr. Mauritslaan 10 10.00 uur dienst H. Agneskerk, Beeklaan 188 10.00 uur Eucharistieviering Nederlands/Latijn met koor 12.00 uur Eucharistieviering Spaans Opgave Kerkdiensten graag mailen naar: redactie@haagsekustmedia.nl Belangrijke Telefoonnummers Alarmnummer 112 Politiebureau Scheveningen Nieuwe Parklaan 250 geopend van 09.00 - 22.00 uur (lokaal tarief) 0900 - 8844 Brandweer (algemeen): 088 886 8000 Milieutelefoon: 4416111 De Ouderenadviseur 4162020 Haaglanden Sensoor: 3454500 Alg. Maatschappelijk Werk: voor mensen met problemen op gebied van relatie, inkomen, werk, wonen, gezondheidszorg Welzijn Scheveningen Badhuisstraat 177 3387031 Stichting Amivedi vermiste en gevonden dieren Honden en kleindieren 088-0064636 Katten 088-0064602 Sociaal Raadslieden Stadsdeelkantoor Scheveningen Scheveningseweg 303 op afspraak via 353 75 00 Opvoedsteunpunt Scheveningen - gratis informatie en advies voor ouders en verzorgers van kinderen van 0-19 jaar. - u kunt ook bellen, langskomen of een afspraak maken via tel.: 0800-2854070 Vrijwilligerspunt Scheveningen Badhuisstraat 177 3069909 Het Couvéehuis: 3500694 Wijk- en dienstencentrum Het Kalhuis: 3069900 Wijk- en dienstencentrum ’t Trefpunt: 3385499 Buurtkamer Visser 2150916 Wijkwinkel Belg. Park: 3541081 Wijkbus Gr. Schev.: 3385495 Stadsdeelkant. Schev.: 14070 Haagse wetswinkel: 3630665 Bureau Advies en Meldpunt Kindermishandeling 3606078 Kinderrechtswinkel: 7526666 Contactgroep MS patiënten 3557054 Huisartsendienst SMASH: 3469669 Dienstdoende apotheek: 3451000 Spoeddienst tandartsen: 3110305 Dierenambulance: 3282828 Dierenambulance De Wijs: 3660909 Dierenarts (24 uur): 0900-2226333 Dierenbescherming: 3924289 Onder de rubriek ‘Ingezonden Brieven’ staan brieven van lezers van De Scheveningsche Courant. De strekking van de brieven is niet de mening van de redactie van De Scheveningsche Courant. Brieven kunnen ingekort worden, dit ter beoordeling van de redactie. Ook het wel of niet plaatsen is aan de redactie. Naam en adres worden vermeld. Inzenden kan tot maandag 09.00 uur. Gemeente Den Haag, geachte heer Wiegel, U is gevraagd om op basis van de verkiezingsuitslag de mogelijkheden te verkennen voor een te vormen coalitie. Deze toekomstige coalitie zal belangrijk zijn voor het welzijn, de mobiliteit, het wonen, de veiligheid, de inkomensondersteuning en de zorg voor de burgers waaronder een in omvang en kwetsbaarheid toenemende groep senioren. Als Stedelijke Ouderen Commissie (SOC), een platform van meer dan veertien ouderenorganisaties, is het onze taak om het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over zaken die ouderen raken. Uw verkenning is een aangelegenheid die onder meer senioren zal raken in positieve of negatieve zin. Tegen deze achtergrond geven wij u graag een aantal onderwerpen mee die volgens de achterban van de SOC relevant zijn voor de komende coalitie. Wij hopen dat onderstaande thema’s van betekenis kunnen zijn voor uw opdracht. Meer geschikte en betaalbare woningen Onze stad telt een aanzienlijke groep senioren met een, soms gebroken, AOW en een klein pensioen. Het is voor deze groep lastig om een betaalbare en geschikte (levensloopbestendige) woning te vinden. Soms hebben zij als gevolg van teruggang van hun fysieke mogelijkheden moeten kiezen voor een woning met een huur boven de huurgrens. Hierdoor kunnen zij geen beroep doen op huurtoeslag. Hun besteedbaar inkomen is hierdoor beperkt. Geef meer aandacht aan urgente punten uit de Ouderenmonitor en Woonvisie en maak meer werk van de zgn. doorstroommakelaar (Woonvisie) en de verhuiscoach op wijkniveau. Wij menen dat de aandacht van de toekomstige coalitie zal moeten uitgaan naar meer passende en betaalbare woonruimte. Groepswonen door ouderen Eén van de bij ons aangesloten organisaties pleit ervoor dat in de komende vier jaar het aantal woongemeenschappen, waarin ouderen zich thuis voelen en een goede kans krijgen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen met 10% per jaar moet worden uitgebreid, zowel in de sociale verhuur als ook in de vrije sector. Aandacht voor nieuwe vormen van ondersteuning om zo lang mogelijk in het eigen huis te kunnen blijven wonen. De toename van het aantal kwetsbare ouderen en afname van mantelzorgers vraagt om nieuwe oplossingen. Den Haag heeft een vooruitstrevende positie als het gaat om onderzoek naar factoren en mogelijkheden waardoor ouderen langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen ook als het fysiek en of psychisch mínder goed gaat. Technologische toepassingen worden daarbij gezien als mogelijkheden om zelfredzaamheid te stimuleren. Een goed voorbeeld daarvan is het project iZi. Het betreft een samenwerking van gemeente, woon-, welzijns- en zorgpartijen om bewoners de beschikking te geven over bijvoorbeeld robotica, sensoren en moderne communicatietechnologie. De iZi benadering kan daaraan bijdragen. Echter, de financiering van deze mogelijkheden vanuit de WMO en door zorgverzekeraars heeft nog onvoldoende vorm gekregen. Dit laatste is belangrijk voor de verdere uitrol van het project. Gratis OV voor Senioren van Den Haag Senioren kunnen erop uit ook als ze niet meer zo goed kunnen wandelen of fietsen, dat is goed voor hun gezondheid en kan eenzaamheid beperken. Als de Haagse senioren (massaal) voor het gratis OV kiezen wordt Den Haag ‘groener’ en beperkt het filevorming in de stad hetgeen de luchtvervuiling vermindert. Tevens wordt het OV overdag, wanneer senioren het meeste reizen, efficiënter gebruikt. Onze Metropoolregiopartner Rotterdam heeft dit al jaren geleden met succes ingevoerd (1 juli 2009). De kosten voor de gemeente zullen meevallen omdat met de Ooievaarspas al een gratis OV-kaart voor senioren kan worden verkregen. Investeren in de informatievoorziening over mogelijkheden tot participatie, ondersteuning en zorg. Informatie is de grondslag om mensen in staat te stellen om zelf hun problemen op te lossen. Veel voorzieningen en activiteiten die van groot belang kunnen zijn voor senioren zijn ontwikkeld en beschikbaar. Echter veel burgers geven aan niet of onvoldoende op de hoogte te zijn van de mogelijkheden die er zijn. Meer dan nu het geval is zal informatie naar de senioren moeten worden gebracht. Huisbezoeken zijn sinds jaar en dag het geëigende instrument. Professionalisering van die bezoeken en een bredere benadering kan leiden tot het vroeg signaleren en aanpakken van problemen die zelfredzaamheid bedreigen. Eén van de mogelijkheden is om de senioren (vanaf een bepaalde leeftijd) te voorzien van een IPad (tablet) en hen te onderrichten in het gebruik daarvan en zet op deze tablet bepaalde voorgeprogrammeerde sites. Wij bepleiten dan ook om de komende vier jaar meer in te zetten op de ontwikkeling van informatievoorzieningen en professionalisering van huisbezoeken. Samenwerkende partners gemeente, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en zorginstellingen kunnen borg staan voor een totaal benadering van senioren. De gemeente, wonen, welzijn en zorg zijn onvoldoende verbonden. De SOC meent dat deze verbindingen belangrijk zijn en bepleit een verregaande samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties, zorginstellingen en welzijnsorganisaties die zich samen verantwoordelijk weten voor de burger. Dit kan bijvoorbeeld tot uitdrukking komen in nieuwe gezamenlijk te ontwikkelen woon/ zorgconcepten, gezamenlijke informatievoorzieningen en vernieuwing van het voorzieningen en activiteitenaanbod. Samenwerken gaat niet vanzelf. De gemeente is in onze optiek de meest voor de hand liggende partij om de komende jaren voor deze verbinding te zorgen. Meer buurthuizen De behoefte van ouderen om anderen te ontmoeten en samen activiteiten op te pakken is groot. Daarom bepleiten wij dat zorginstellingen, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, sportverenigingen hun deuren openen of vaker openhouden voor senioren. Het beproefde concept “buurthuis van de toekomst” is in dit kader een bruikbaar vehikel. Wij gaan ervan uit dat de gemeente het ingezette beleid om deze buurthuizen te ontwikkelen de komende vier jaar zal continueren en een beroep zal doen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van genoemde partijen. In de hoop dat deze thema’s een rol zullen spelen binnen de nieuw te vormen coalitie, wensen wij u veel wijsheid, geduld en uithoudingsvermogen in deze fase. De uitkomsten zijn van groot belang voor alle burgers van deze mooie stad. Met vriendelijke groet, Stedelijke Ouderen Commissie (SOC) Gert van Capelleveen, voorzitter We lopen de Jutvogel tegemoet. Ga je mee? Scheveningen - Op maandag 16 april aanstaande wandelt de jutvogel onze regio binnen. Jacintha van Beveren wandelt van Nieuwvliet in Zeeuws Vlaanderen naar Den Helder. Ze wandelt over het strand en verzamelt materiaal voor haar jutvogel. Een vogel die ze maakt van het materiaal dat uit zee aanspoelt. Jacintha ziet het materiaal als kunstwerkjes die de zee ons teruggeeft, omdat ze niet al het materiaal kan gebruiken. Op 8, 9 en 10 juni 2018 maakt Jacintha jutvogels op DuneArt. Duneart is een evenement bij de Watertoren op Scheveningen. Cultuur, kunst en natuur komen daar bij elkaar in een groot evenement, waar u ook van harte welkom Oranjebazaar en rommelmarkt Scheveningen - Op zaterdag 14 april aanstaande om 10.00 uur zal wijkpredikant ds. F.J. van Harten de opening van het wijkgebouw Thabor, aan de van Boetzelaerlaan 286, verrichten. Van 10.00 tot 17.00 uur zal in het wijkgebouw de jaarlijkse bazaar en rommelmarkt worden gehouden. Tijdens de rommelmarkt vinden tal van mensen elk jaar weer goede en bruikbare spulletjes en niet te vergeten ‘De Bonnetterie’, kleding voor heren, dames en kinderen voor zeer weinig geld. Daarnaast is er ook dit jaar weer de plantenkraam voor de voorjaarstuinplantjes, vers gebakken vis, broodjes haring en een fantastische oliebollenbakker! U bent. Wij van de Wijkwinkel willen Jacintha vanaf de Pier naar de Haven tegemoet lopen. Loopt u mee? We starten op 16 april aanstaande om 15.00 uur op de boulevard voor het Kurhaus. kunt genieten van een kopje koffie en in het teken van oranje. Er zijn verlotingen, een nieuw pingpongspel, en een soort rad van avontuur. Wijkgebouw Thabor is te bereiken met bus 22, lijn 11 (halte Statenlaan) en lijn 17 (eindpunt Statenkwartier) van Boetzelaerlaan 286. Bijeenkomst Evangelische Gemeente Morgenstond Scheveningen - Vindt u het gezellig om in het nieuwe jaar samen met andere mensen te eten in Scheveningen? Vindt u het leuk om mensen uit uw eigen buurt te ontmoeten? De Evangelische Gemeente Morgenstond nodigt u van harte uit om aan te schuiven voor een lekkere en gratis warme maaltijd. Wie heeft er zin om zondag 15 april te komen helpen? Scheveningen - De tuinen van Greens liggen er inmiddels mooi en strak bij. Tijd om het terrein te beplanten! Op zondag 15 april gaat Stichting Tuinen van Greens de vaste planten en struiken in de borders zetten. Heb je groene vingers of vind je het gewoon leuk om een paar uur buiten te werken, Foto-gezinskiek met Robbie Zô mar ‘n preitje Foto. Muziek roopt ‘erinneringe op en ouwe foto’s brenge je berom in de têd, mar ûtspraeke in ‘t ‘ede kenne somtij-je tot naedenke stemme. Zô ‘oorde ik op de raedio ‘n vrouw vertelle datte d’r veul jonge diere dôd gaen. Vooral gêtjies, die ‘aele, volleges ‘uur, geniens de têd datte ze geslacht motte worre, mar ze zee ’t op zô’n raere menier, dat ík me ofvroog “wat bedoelt ze non, dà?” Mense zegge somtij-je mar wat zonder goed nae te denke en dat is van alle tij-je. Zô ken ik me as de dag van gistere ‘euge datte me, as kind, verdriet aa’ne omdat ons ‘ondje ‘dôd was.Wij, mezusjes en ik zatte te krête toen d’r ‘n man bij mên vaeder en moeder op bezook kwam, die in iene tussedeur in ‘t ‘gesprek an ons vroog:”Waerom al die waeterlanders ?” “Benon, onze Robbie (zô ‘iette onze ‘ond) is toch dôd”. “Zô errig is tat toch iet , ’t is toch mar ‘n ‘ondje, as ‘t non je broertje was”. “De man berêkte deur z’n woorde datte me nog ‘arder begonne te krête.‘ Robbie was ‘n lid van ’t gezin; wat voor die têd ‘êl geweun was, ‘ij at met-te pot mee en dat ‘iel weer in datte me allemael ‘n klên stikkie vlês in zên bakkie deeje. Jaere lang was Rob ons speulkammeraedje, mar mên vaeder was bij d’m ûtverkore. As die van zên werrek kwam, ‘olde Rob van blêschop deur ‘t ‘ûs en dan ‘s-aevens lekker lui op de baes z’n biene en onder-de- ‘and ín de gaete ‘ouwe of t’r wat te snope viel. Ût-te urrefenis van me-ouwers ‘eb ík ‘n môie grôte foto in me-bezit, zô’n ouwerwesse gezinskiek. Mên moeder en vaeder zitte ellek an ‘n kant van de taefel en wij, de kindere staene achter de taefel, allemael op z’n Zundags an’eklêd en…wie zie je nog mêr op te kiek , juustement Robbie, pontificael zit-tie op mên vaeders schôt. Non, nae benae zeuvetig jaere , kik ik vertedert naer die foto en zôas ik al zee: “Foto’s brenge je berom in de têd en doen ‘t verleeje ‘erleve”. Nadruk verboden Op dinsdag 17 april aanstaande bent u welkom om 18.30 uur, aan de Westduinweg 151 (hoek Boisotstraat). De maaltijd wordt begonnen met een gebed en een kort verhaal. Aanmelden is niet noodzakelijk, meer informatie bij de heer H. Vliem, via telefoon 070-3500976. Foto: PR ga dan zondag 15 april tussen 10.00 uur en 16.00 uur naar de Kapelweg 18 in het Westbroekpark om te helpen met planten en zie tegelijkertijd met eigen ogen hoe mooi het terrein aan het worden is. Laat even weten of je mee wilt helpen, dat kan via e-mail: vrijwilligers@greensinthepark.nl. Workshop rondom Sweelinck Scheveningen - Wil je eens zingen bij een kamerkoor? En kennismaken met muziek uit de zestiende eeuw? Laat je verrassen. Op woensdag 18 april aanstaande tussen 20.00 en 22.00 uur houdt het Haags Renaissance Kamerkoor een (gratis) workshop in de Noorderkerk, aan de Schuytstraat 11. Inloop met koffie of thee is om 19.30 uur. Onder leiding van dirigent Enrico Ruggieri worden op deze avond, een programma met verschillende liederen van Terug in de tijd Scheveningen - Op zondag 15 april aanstaande om 17.00 uur is er weer een ‘Terug in de tijd’ dienst in de Bethelkerk aan de Jurriaan Kokstraat 175. ‘Terug in de tijd’ is een zangdienst waarin onder andere oude psalmen, gezangen en liederen van Johannes de Heer de componist Sweelinck en tijdgenoten, geoefend en gezongen. Locatie: Noorderkerk, Schuytstraat 11 in Den Haag. Inloop met koffie/thee om 19.30 uur Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Marijke van den Broek, via telefoon: 06-19767251 of via email: mbroek54@ziggo.nl . De bladmuziek wordt opgestuurd en op de website vindt je midi-files, wanneer je alvast wilt oefenen. gezongen worden. Het thema is ‘Goedertieren is de Heer’. Ds. J. Maasland zal de verbindende teksten spreken en Joop de Vries bespeelt het orgel. Na de dienst staat er een heerlijk kopje koffie of thee voor u klaar. De toegang is vrij en iedereen is van harte welkom! Immetje Het Trefpunt zingt Hazes Scheveningen - Kom je ook zaterdag 28 april aanstaande om 19.00 uur meezingen met de Koning van het Nederlandse lied? Het Trefpunt organiseert een gezellige avond met Hazes karaoke en alle klassiekers komen voorbij! De kaartverkoop à 5 euro per persoon is in volle gang. Meer informatie aan de balie van Het Trefpunt, aan de Tesselsestraat 71 of via telefoon: 070-3385499. Cantatedienst Nieuwe Badkapel Scheveningen - Op zondag 15 april aanstaande om 10.00 uur wordt er weer een cantatedienst gehouden in de Nieuwe Badkapel, aan de Nieuwe Parklaan 90. Uitgevoerd wordt ‘Bleib bei uns, denn es wird Abend werden, Cantate BWV 6 van Joh. Sebastian Bach, door het koor en orkest van Het Haags Barokgezelschap onder leiding van Gilles Michels. Organist is Bert Mooiman en voorganger in de dienst is Ds. Charlotte van der Leest. De Joden van Parnassia Scheveningen - Corien Glaudemans van de Stichting Joods Erfgoed Den Haag houdt een voordracht over ‘de Joden van Parnassia’. Het betreft hier de honderden patiënten en onderduikers die in de Tweede Wereldoorlog uit de Haagse inrichtingen Bloemendaal en Rosenburg zijn weggevoerd naar de nazi-vernietigingskampen. Hun dramatische verhaal is pas onlangs in bredere kring bekend geworden. De lezing is op woensdag 18 april aanstaande, van 14.30 tot 16.30 uur in de Maranathakerk aan de 2e Sweelinckstraat 156. De toegang is gratis. Activiteiten BNS Scheveningen – In de Wijkwinkel, aan de Gentsestraat 22 A, van de Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen (BNS) worden diverse activiteiten georganiseerd. Meer informatie of aanmelden tijdens kantooruren, tussen 10.00 en 13.00 uur, via telefoon: 070- 3541081. Computerlessen Wilt u kennismaken met de computer, leren internetten en e-mailen, foto’s bewerken of surfen op het internet, alles is op prettige wijze op te pakken in de lessen gegeven door Willem van den Berg. De cursus bestaat uit acht lessen op dinsdag van 14.00 tot 15.30 uur. De cursus start zodra er acht aanmeldingen zijn. Speeddaten Zaterdag 14 april aanstaande tussen 11.00 en 13.00 uur wordt er in de Wijkwinkel speeddaten met vrijwilligers van de Wijkwinkel georganiseerd, met als doel om elkaar nog beter te leren kennen. Uw gastvrouwen zijn Sabrien Gersie en Esther Ottens. Tijdens een kopje soep en een heerlijk broodje, kunt u kennis met elkaar maken. Bewegen voor ouderen Elke woensdag van 13.00 tot14.00 uur geeft Kitty van der Stoep bewegen voor ouderen. Bewegen houdt het lijf en geest fit en er wordt rekening gehouden met wat u wel en niet kunt. Dus neem de stap en meld u aan voor Fit met Kit. Klassiek concert Scheveningen - Leden van het Haags barokorkest Musica Poëtica onder leiding van Jörn Boysen geven een uitvoering met werken van onder anderen Bach en Buxtehude. Het concert is op zondag 15 april aanstaande tussen 17.00 en 18.00 uur in de Maranathakerk, aan de 2 e Sweelinckstraat 156. De toegang is vrij.

DE SCHEVENINGSCHE COURANT woensdag 11 april 2018 pagina 9 Familieberichten ‘Omdat iedere uitvaart zorg verdient’ Cijfer: 9,9 maart 2018 www.rotteveelfokkema.nl 070 - 221 04 13 Rotteveel & Fokkema uitvaartzorg Petra Pedicure € 22,50 komt aan huis 06 15 41 08 99 Want ik ben de Heer, je God, ik neem je bij de rechterhand en zeg je: Wees niet bang, ik zal je helpen. Jesaja 41:13 Toch nog onverwacht is, na een kortstondig ziekbed, overleden onze lieve vader, schoonvader en opa Simon Krul weduwnaar van Krijntje Hofland, daarna partner van Corrie Spaans–Westerduin † * 20 oktober 1924 † 3 april 2018 Kinderen Kleinkinderen en achterkleinkinderen Correspondentieadres: Sterneiland 15 3403 ZL IJsselstein De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden. Nieuw! DANCE les voor volwassenen Op 12 april start een nieuwe Jazzles voor beginners - volwassenen. Tijdstip: 17.45 - 18.45 uur. Deze les is in het gerenoveerde complex op de Laan van Poot 355A Den Haag. Locatie van Health&Sport Club Westduin. De les bestaat uit een actieve danswarming up. Dan volgt een techniek- en conditiedeel. Daarna gaan we werken aan een danscombinatie. De dansstijl varieert van Jazz - modern - afro. Losse lessen mogelijk. Voor meer info: tanjahusselman@gmail.com Alleenstaande leuke dame 60 j., goed niveau met uitgebreide interesses, zoekt dito heer. Brieven onder nr. 1203180 Haagse Kust Media BV, Keizerstraat 173, 2584BE Scheveningen Gezocht: een aardige mevrouw, die één ochtend per week het appartement van dame op gevorderde leeftijd wil schoonhouden. Graag ouder dan 40 jaar en met rijbewijs, niet roken. Bellen tussen 16.00 en 19.00 uur, telefoon 355 76 17. INBOUWSPECIALIST INBOUWAPPARATUUR KoelKasten, Koelers, CombiKasten, VriesKasten, Vaatwassers, KooKplaten en luxe Fornuizen op Gas, eleKtrisCh oF induCtie, aFzuiGKappen, aFzuiGunits, oVens, heteluCht oVens, maGnetrons en CombimaGnetrons BESLIST TEGEN DE LAAGSTE PRIJS! Afzuigkappen, licht beschadigd 90 cm met motor normaal €540,- NU VANAF €50,- Alles uit voorraad met volledige garantie gratis thuis bezorgd! Wij bouwen alle apparaten in voor € 87.- tweede of derde apparaat goedkoper! Wij zijn een officieel inlever adres voor oude apparaten! Showroom Prinsegracht 144-148a, Den Haag Tel. 070-3893872 www.keukeninbouwspecialist.nl info@keukeninbouwspecialist.nl Zwennes HET VERTROUWDE ADRES VOOR KOELKASTEN, COMBIKASTEN, AMERIKAANSE KOELKASTEN, KOELERS, VRIESKASTEN EN -KISTEN, WASAUTO- MATEN, WASDROGERS, VAATWASSERS, KOOK- PLATEN en FORNUIZEN OP GAS of ELEKTRISCH, MAGNETRONS, AFZUIGKAPPEN en STOFZUIGERS ALTIJD VOOR DE LAAGSTE PRIJS Grote partij MaGnetrons van sharp Met lichte verpakkinG schade! Magnetrons vanaf €49,- Combimagnetrons vanaf €99,- Alles uit voorraad met volledige garantie. Gratis bezorgd! Zwennes bekend om zijn service! Brouwersgracht 5a - Den Haag. Tel. 070 - 389 73 01 www.zwennesdenhaag.nl Sinds 1920 U i t v a a r t v e r z o r g i n g Van Boetzelaerlaan 292 - Den Haag 070-3066030 Onafhankelijk familiebedrijf Erik Boelkens Uitvaartverzorger “Een stijlvolle uitvaart geheel naar uw wensen” Rouw- en ontvangkamers www.atropos.nl Incl. plaatsen en btw €1495,00 afmeting 180cm x 80cm WWW.MEMARE.NL Grafsteen voor algemene graven vanaf €365,00 incl. plaatsen en btw Piet Heinstraat 115 2518 CG Den Haag Tel: 070 - 345 45 05 Geopend van dinsdag t/m zaterdag Voor al uw evenementen & feesten! Een rodeo-stier, springkussen of eyecatcher huren? www.vcompany.nl Vuurtorentjes Te koop Kampeerbed kind 0-3 jr. € 20,-. Electr. kookplaat € 20,-. Naaimachine 60er jaren € 25,-. Koepeltentje € 25,-. Slaapzak € 25,-. Spiegel € 5,-. Tel. 06 5703 7630 ••••• Copie van Oorlogsoorkonde 40-4; handtekening van Dwigiti Eisenhouwer € 50,-. Tel. 06 1351 4276 ••••• Perfecte compl. damesfiets 3 v. in stuur € 95,-. Dames sportfiets dir. 8 v. goede bnd. 1 remk. defect € 55,-. Damesfiets goed als nw € 100,- Herenfiets 3 v in stuur, prima € 85,-. Tel. 06 1351 4276 ••••• Gezocht Woning voor man alleen Tel. 06 1211 4138 ••••• Te huur Parkeerplaats in Parking Zwolsestraat € 100,- per maand. Tel. 06 5714 7281 Gebr.’s van der Deyl Beheermy B.V. in- en verkoop van POSTZEGELS • MUNTEN ANTIEK • EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN Heemraadstraat 147-149 070 - 338 40 60 - ddd.ge000@planet.nl WWW.ANTIEK-DENHAAG.NL Ook voor uw rouwwerk open: wo. t/m zat. Tesselseplein t.o. Supermarkt Hoogvliet alarmnummer ZEESLUISWEG 1 (HOEK KOMPASSTRAAT) GEOPEND: WO. 9-15 U. , DO.-VR. 9-17 U. ZA. 8-15 U. WOENSDAG GEBAKKEN KIBBELINGEN 1/2 KILO MET SAUS € 5,95 GEBAKKEN LEKKERBEK (WIJTING) 4 STUKS € 6,- DONDERDAG/VRIJDAG GEBAKKEN HARING 5 STUKS € 5,- VERSE (NOORDZEE) KABELJAUWFILET 500 GR. € 7,95 VERSE TONIJNFILET 100 GR. € 2,85 ZATERDAG GEBAKKEN TONG & KUIT GEBAKKEN KABELJAUWFILET 4 STUKS € 9,95 DEZE WEEK BROODJE TONIJNSALADE € 2,50 HANDIGE TELEFOONNUMMERS Prijs per plaatsing € 9,90 Informatie: Tel: 352.05.65 Nummerinformatie voor heel Nederland! 24 uur per dag 7 dagen per week. -WIJ KOMEN OOK BIJ U THUIS- 1-1-2 1888 € 1,30 per gesprek Schippers Assurantiën Doornstraat 405 Scheveningen lid Adfiz voor al uw verzekeringen 354.93.27 ATROPOS UITVAARTVERZORGING 306.60.30 Voor een paar uur vakantie warm aanbevolen Willem Royaardsplein 27-28 2597 GS DEN HAAG 324.99.77 zie onze nieuwe site: www.saunaduinzigt.nl Bel uw wijkbus voor rit-afspraken en aanmeldingen: 070 - 3385495 Voor meer info: WWW.WIJKBUS.ORG Springkussen of een andere spectaculaire attractie huren? Bel 088-3985000 of kijk op onze website www.vcompany.nl Maak uw eigen GRATIS* advertentie ‘V u u r t o r e n t j e’ Gratis Adverteren voor Particulieren Particulieren en non-commerciële instellingen kunnen GRATIS eenmalig een advertentie plaatsen. Bijvoorbeeld om iets te verkopen, leden te werven of iets anders, maar ook voor uw FELICITATIES! LET OP: • Vermeld altijd uw telefoonnummer en de prijs, geen T.E.A.B.! • Uitsluitend één advertentie per persoon per tel.nr. • Gevraagde bedrag tot 225,- • Invullen: in blokletters, vakjes open voor spaties • NIET telefonisch of per e-mail. • Vòòr maandag 15.00 uur opgegeven, plaatsing woensdag! Opgave maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur. • VOOR PERSONEELSADVERTENTIES GELDEN ANDERE TARIEVEN!!! gratis betaald Rubriek:.......................................... Felicitaties: 0 Gevraagd 0 Verjaardag 0 Getrouwd 0 Geslaagd 0 Aangeboden 0 Geboorte 0 Jubileum 0 Diversen W. Pronk Timmer- & Onderhoudsbedrijf De ouderwetse timmerman Scherpe prijzen voor kwalitatief hoogwaardig werk • Restauratie • Renovatie • Timmerwerk • Onderhoud info@wpronktimmerenonderhoud.nl Telefoon (070) 350 28 90 Kijk voor meer informatie op www.wpronktimmerenonderhoud.nl Uiteraard kunt u ook bij hem terecht voor alle overige onderhoudszaken o.a. het plaatsen van 3-punt-sloten, gecertificeerde sloten in (voor)deur en alle overige (kleine) zaken die onderhoud behoeve. Adverteren voor Bedrijven Voor bedrijven, commerciële instellingen en kennismakingsadvertenties. Bereikbaar: meer dan 23.000 brievenbussen! De rubriek ‘Vuurtorentjes’ is ook uitermate geschikt voor uw zakelijke advertenties. Al voor 11,- incl. BTW kunt u meedoen met een regeladvertentie. Wilt u een kaderadvertentie plaatsen, bel dan voor meer informatie 070 352 05 65 of stuur een e-mail naar advertenties@haagsekustmedia.nl. Indien u liever een factuur ontvangt, brengen wij 3,- administratiekosten in rekening. Stuur deze bon dan in een voldoende gefrankeerde enveloppe naar Haagse Kust Media BV, Postbus 84099, 2508 AB Den Haag, o.v.v. Vuurtorentje. prijs particulier (incl BTW) *eerste 3 regels GRATIS (eenmalig) 4e regel 4,50 5e regel 8,00 6e regel 11,50 7e regel 15,50 ...en verder Tel. 350.20.88 ROLLUIKEN ZONWERINGEN Renbaanstraat 92 Scheveningen *geldt alleen voor de eerste 3 regels EN IS EENMALIG! prijs zakelijk (incl BTW) eerste 3 regels 11,00 4e regel 15,00 5e regel 18,00 6e regel 22,00 7e regel 26,00 ...en verder Naam ..................................................................................................................... Adres ..................................................................................................................... Postcode/Plaats .................................................................................................

opmaak oktober.indd - Jachtclub Scheveningen
opmaak februari.indd - Jachtclub Scheveningen
Zeilen in China Viswedstrijd Cedo Nulli - Jachtclub Scheveningen
Met Respect - winter 2010 - RESPECT Zorggroep Scheveningen
Kortste Nacht North Sea Regatta 2009 Verslag van de ALV
RespectVol Nieuws - RESPECT Zorggroep Scheveningen
BINNENSTEBUITEN - Gemeente Ardooie
opmaak december.indd - Jachtclub Scheveningen
Achterhoekers gaan Landschappelijk ondernemen
Spuigat - Jachtclub Scheveningen
Spuigat - Jachtclub Scheveningen
Winterseries Sinterklaas Rondje Schotland - Jachtclub Scheveningen
Nieuw openbaar onderzoek afvalenergie- centrale - Gemeente ...
i n f o r m e e r t 1 - Gemeente Lede
Download - Gemeente Deventer