Views
6 months ago

1104_HKM_HWN_wk15_2018

070-4158884 Uw woning verhuren of verkopen? www.lutzrealestate.nl kozijnen, ramen, deuren hout kunststof aluminium VACATURE: ALLROUND MACHINAAL HOUTBEWERKER 070 392 43 92 Uitenhagestraat 96 info@vonovenkozijnen.nl woensdag 11 april 2018 • week 15 Ecologische beheerders Westduinpark krijgen Gulden Klinker Den Haag-West - “Zullen we de wezel gaan zoeken?” Demissionair wethouder Boudewijn Revis (VVD) van onder meer Buitenruimte hoorde even tevoren van een hovenier van sociaal werkbedrijf Omnigroen dat die in het Westduinpark een wezel had gezien. Revis was daar toch om de Gulden Klinker en een cheque van duizend euro uit te reiken aan de Werkgroep Ecologisch Beheer (WEB) Westduinpark. Kon hij mooi de gelegenheid te baat nemen! Revis stelde zich met een wandeling door een stukje van het Westduinpark op de hoogte van wat het ecologische beheer daar zoal teweegbracht. Zo was de citroenvlinder er gesignaleerd en dat werd ‘bijzonder’ genoemd. De hovenier van Omnigroen die over de wezel begon, vertelde er ook een uil te hebben gezien. En een bever is er ook, gonsde het in het groepje dat met de wethouder de wandeling meemaakte. Want zaten er aan de onderkant van die boom geen bijtsporen? GERANIUMS per stuk € 1,- ------------------------------ Bloemenkiosk ILONA Kamperfoelieplein Leverbaar vrijdag t/m zondag maandag 7 mei a.s. eenmalig concert Jan Keizer & Anny Schilder zie de achterpagina NIEUWE GROEPEN STARTEN 23 APRIL 2018 PRIVÉLES ALTIJD MOGELIJK Esdoorns Nee, dat zijn sporen van een bijl die die het einde van een esdoorn markeren, legde Eric Wisse van de WEB uit. Esdoorns willen nogal de overhand krijgen in het duingebied en verdringen dan ander duinleven. De ecologische oplossing: de stam rondom inhakken zodat de sapstroom onderbroken wordt en de boom afsterft. Dat gebeurt alleen met het stuk boven de inkeping; de stronk loopt opnieuw uit. De grote grazers die in het gebied rondlopen laten zich die scheuten goed smaken. En als ze er wat teveel van overlaten komen de vrijwilligers van de WEB in actie die er korte metten mee maken. De werkgroep ontstond vijf jaar geleden na grootschalige herstelwerken om de natuur terug te brengen in het Westduinpark. “Wij zijn doorgegaan met het duingebied te verbeteren met soortenbeheer,” zegt Wisse. “In het begin van de vorige eeuw is TaalTaal 10 JAAR OPEN DAG ZA. 14 APR. 13-16 UUR Mercuriusweg 11 Den Haag 070 315 60 80 www.gl-advocaten.nl Foto: Fleur Beemster het duingebied vol geplant en is er een soort park van gemaakt.” Zo kwamen er volgens hem ook allerlei woekeraars in het gebied zoals de esdoorn van daarnet. De werkgroep zorgt dat het gebied openheid behoudt, vat Wisse de missie van de WEB samen. “Zo blijven specifieke planten, dieren en insecten voor het duin behouden en raken ze niet overwoekerd.” De vrijwilligers van deze werkgroep ruimen in het Westduinpark en de Bosjes van Poot ook afval en grofvuil op. Zo houden deze duingebieden schoon, netjes en veilig; met de mensen van Omnigroen. Toerbeurt De leden van de werkgroep komen daarvoor elke derde zondag van de maand bijeen; een harde kern en daarom wisselt het een beetje. Per keer doen Den Haag-West - Shishalounge VLVT, aan de Laan van Meerdervoort 85, moet van de gemeente in elk geval twee weken dicht. Daarna besluit het stadsbestuur of de sluiting definitief wordt. De buurtbewoners rond de shishalounge hopen dat de sluiting in elk geval voor langere tijd is. Met de gemeente willen ze overleggen over de toekomst van deze plek. Afgelopen zaterdag werden de er gemiddeld twintig mensen mee, rekent Wisse voor. “Dan kun je ook echt wat zinnigs doen.” Bij elkaar zijn er zo’n vijftig mensen die bij toerbeurt meewerken. Dat doen ze onder begeleiding van iemand die op de veiligheid let en erop toeziet dat het allemaal goed gaat, zegt Wisse er met nadruk bij. Zelf werkt hij nu ruim twintig jaar in het natuurbeheer bij onder meer de Stichting Duinbehoud. Voor het Westduinpark is hij ook IVN-natuurgids. omwonenden opgeschrikt door een massale politie-inval na een schietincident in de shishalounge. Bij dit incident is na een ruzie een jongen van 17 jaar uit Den Haag neergeschoten en aan de gevolgen daarvan overleden. De buurtbewoners zeggen tegenover deze krant al jarenlang ernstige overlast van dit pand te hebben. Ze menen dat een pand met een dergelijke zware Mede door het ecologische beheer zijn er volgens hem meer duinsoorten teruggekomen in het gebied. “We doen eigenlijk hetzelfde als de grote grazers die weer zijn ingezet omdat het zo slecht met de konijnen ging.” De WEB zoekt plekken uit waar de meeste natuurwinst te behalen is en waar de bezoekers er iets van kunnen zien. “We gaan niet zo snel naar de zeereep, want daar houdt de zee het duin zelf open met de zoute wind. Het zijn vooral de binnenduinen die dichtgroeien en daarom onze aandacht vergen.” Biodiversiteit Het duingebied heeft de grootste biodiversiteit met de meeste soortenrijke plekken per vierkante meter, legt Wisse uit. Zo komen volgens hem in het duingebied de meeste soorten nachtvlinders voor. “De meeste mensen weten dat niet en denken dat er alleen maar schrale grond is. Maar juist omdat de grond schraal is kunnen heel veel planten naast elkaar staan zonder dat ze elkaar overwoekeren.” Lees verder op pagina 3 Buurtbewoners hopen dat shishalounge VLVT langer dicht blijft horeca bestemming niet in een woonwijk past. Temeer niet omdat het volgens hen een wijk met veel kinderen is. Er is ook een speeltuin, een bejaardentehuis en een middelbare school, voeren de buurtbewoners aan om duidelijk te maken dat de shishalounge daar wat hen betreft niet bij hoort. Hun zorgen hebben ze inmiddels geuit in een brief aan burgemeester en wethouders.

download Verkenner deel 1, vraagzijde - Scheveningen Vierkwart
Hoeselt - lokaal sociaal beleidsplan 2008-2014 (PDF, 180 KB)
GGBkrantmei2016
Infokrant april 2011 - Gemeente Herent
Infokrant april 2012 - Gemeente Herent
Focus Haaglanden - Actorion
Gemeente Den Haag Boulevardplan Scheveningen - BouwLokalen
Hoe archiveer je digitale kantoordocumenten?
23-01-2013Focus Haaglanden_nr32_najaar 2011-Economie
Aanbieding en acceptatie (PDF) - Vidomes
Download de hele krant - Binnenstadskrant
Download de hele krant - Binnenstadskrant
Download de hele krant - Binnenstadskrant
Download de hele krant - Binnenstadskrant
Infokrant april 2013 - Gemeente Herent
Samen wijn verbouwen? - gemeente Tielt-Winge
Rondom de Toren - Editie 919
Winter 2010/2011 - OranjeWijk
Den Haag Rode Kruis-stad 2008 Deetman naar Raad van ... - Actorion
Classificatiesysteem (PDF) - Vidomes
DOARPSBLED FOAR WYTGAARD - t Havenpypke
Download de hele krant - Binnenstadskrant