Views
7 months ago

1104_HKM_HWN_wk15_2018

11 april

11 april 2018 www. .nl pagina 2 Is uw gehoor al lenteklaar? Bel0800-0200 159 en maak eenafspraak metéén vanonze audiciens biju in de buurt. ‘Ik leef nog, maar mijn leven is ingrijpend veranderd.’ Elke dag schoppen hart- en vaatziekten honderden levens overhoop. Maak kans op één vande tien elektrische fietsen! Zo werkthet: 1. Belvóór 30 april 0800-0200159 en maak een afspraak. 2. Lever dezebon in op de dag van uw afspraak. Zoals dat van Joyce. Zij kreeg op haar 26e een hartinfarct en heeft nu ernstig hartfalen. Onderzoek is nodig om hart- en vaatziekten eerder te herkennen, zodat ingrijpen mogelijk is voordat mensen overlijden of chronisch ziek worden. De Hartstichting werkt aan een toekomst zonder hart- en vaatziekten. Kijk wat u kunt doen op www.hartstichting.nl/doe-mee Naam: ..................................................................................................... E-mailadres: ...................................................................................................... Ontdekkings Arabische Tapas €19, 50 ALL YOU CAN EAT MEZZE BUFFET GEVERS DEYNOOTPLEIN 36 • SCHEVENINGEN • ONDER HET KURHAUS • MEZZE-SCHEVENINGEN.NL

11 april 2018 www. .nl pagina 3 Vervolg van de voorpagina En er zijn heel veel verschillende omstandigheden waaraan de planten zich hebben aangepast. Door bijvoorbeeld verstuiving komen in de zeereep meer pioniers voor die zich hebben aangepast aan de droogte, de zoute wind en ook de hoge temperatuur. Want op de zuidelijke hellingen van de duinen kan het wel 70 graden Celcius warm worden. Planten moeten daarop zijn ingesteld om te overleven. Daar zijn ook insecten te vinden die zich daaraan hebben aangepast en hagedissen die hun eieren laten uitbroeden door de zon. Gulden Klinker De gemeente faciliteert de werkgroep als beheerder van het gebied en de hoveniers van het sociale werkbedrijf Omnigroen helpen met het afvoeren van snoeiafval als dat nodig is. Gereedschap krijgen de vrijwillige onderhouders van het Westduinpark via de gemeente of via subsidies. De duizend euro die aan de Gulden Klinker zijn verbonden helpen ook mee. De werkgroep heeft die Gulden Klinker zelf aangevraagd, zegt Online platform moet sociaal ondernemers helpen Kapteijns herinnerde het stadsbestuur eraan dat bedrijven die door de gemeente worden ingehuurd verplicht zijn om werk te bieden aan mensen voor wie het extra lastig is een baan te vinden. Daarnaast willen veel bedrijven zelf graag maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Toch lukt dit in de praktijk vaak - onafhankelijk weekblad - Haagse Kust Media B.V. Keizerstraat 173, 2584 BE Den Haag Postbus 84099, 2508 AB Den Haag Tel.: 070 - 352 05 65 Advertenties: advertenties@haagsekustmedia.nl Redactie: e-mail: redactie@haagsekustmedia.nl Bezorging: 070 - 352 05 65 info@haagsekustmedia.nl Sluitingstijden: Redactie: maandag 09.00 uur Advertenties: maandag 12.00 uur HaagWestNieuws verschijnt iedere woensdag gratis in een oplage van 22.500 exemplaren. Verspreiding in de Bomen- en Bloemenbuurt (Stadsdeel Segbroek), de Vogelwijk, de Archipelbuurt, Javastraat en Frederikstraat. HaagWestNieuws is onderdeel van het samenwerkingsverband de Haaglanden Media Combinatie, bestaande uit De Scheveningsche Courant, De Nieuwe Loosduinse Krant, HaagWestNieuws, Zuidwester Krant en de Rijswijkse Krant, die een gezamenlijke oplage van 200.000 exemplaren heeft. De redactie draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties, advertorials en ingezonden mededelingen. Wisse. “Dat moet je ook wel doen want de gemeente komt ‘em niet brengen.” Er zijn meer vrijwilligersgroepen voor de duinen. In Wapendal is er een, weet Wisse. “En er is er een die rond een specifieke waterplas in ons gebied werkt. In Meijendel is eveneens een vrijwilligersgroep actief. Eén van de vrijwilligers van Westduinpark doet ook met die laatste mee. Burgerparticipatie Het brengt Wisse bij een lastig punt: vrijwilligerswerk komt vaak bovenop werk dat iemand al doet. Soms wordt dat gewoonweg teveel en lopen de dingen anders dan ze zouden moeten. Daar ligt een mooie taak voor de gemeente om de graag geziene burgerparticipatie te faciliteren. “Voor de gemeente kan het lastig zijn omdat iedereen er een mening over heeft. Daar moet een goede vorm voor worden gevonden.” Burgerparticipatie zorgt er wat Wisse betreft mede voor dat mensen ergens bij betrokken raken. “Het is belangrijk te weten waarom de duinen zo bijzonder zijn want er staat een enorme recreatiedruk op dit gebied.” De niet goed, constateert Kapteijns. Daarom wil GroenLinks deze bedrijven direct in contact brengen met sociaal ondernemers in Den Haag. Amsterdam Dit kan door het opzetten van een online platform dat sociaal ondernemers koppelt aan bedrijven die werk hebben voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo wordt vraag en aanbod bij elkaar gebracht en krijgen meer mensen die nu moeilijk aan Den Haag-West - Kijkduin dreigt vanaf 2019 buiten de zomer onbereikbaar te worden, denkt Nino Davituliani van Groep de Mos/Hart voor Den Haag. En dat kan zomaar gebeuren wanneer Bus 23 alleen nog maar in de zomer doorrijdt naar Kijkduin. Ze vraagt daarom burgemeester en wethouders van Den Haag of die het nu ook niet nogal vreemd en onhandig vinden om de enige buslijn van Savornin Lohmanplein naar Kijkduin op te heffen buiten de zomer, zonder voor een alternatief vervoersmiddel te zorgen. Nu kan het zo zijn dat het college samen met de openbaar vervoerder een alternatief voor de gedupeerde reizigers heeft bedacht. Het raadslid voor Groep werkgroep stelde daar in het afgelopen jaar een visie voor op. Revis noemt het Westduinpark intussen ‘een absolute parel van Den Haag’. Het is een Natura2000-gebied: “Midden in de stad en dat is echt heel bijzonder.” De natuur krijgt er in zijn woorden de plek die het verdient en mensen kunnen er volop van genieten. Vriendengroepen Het bracht Revis tot de gedachte dat er vriendengroepen zouden kunnen zijn die zich voor meer groene gebieden in Den Haag inzetten. En met de gemeente meedenken hoe het daar mooier en beter kan worden. Voor het Westduinpark is dat wat hem betreft goed gelukt, met zandverstuivingen en teruggekeerde diersoorten. Heel veel mensen zijn daardoor het Westduinpark opnieuw gaan waarderen, constateert de wethouder. Vandaar de Gulden Klinker, later om te wisselen voor een Platina Klinker wanneer de gouden variant langer dan vier jaar is uitgereikt, het project nog steeds loopt en de deelnemers graag voor de platina-versie in aanmerking willen komen. Den Haag-West - Den Haag wil met onder meer online platforms sociaal ondernemers helpen. Daarvoor wordt bijvoorbeeld de Brede Etalage ontwikkeld die ze in contact brengt met mensen die moeilijk aan een reguliere baan komen. Burgemeester en wethouders antwoorden dat op vragen van raadslid Arjen Kapteijns van GroenLinks. werk komen een kans. Dat kan bijvoorbeeld op de manier zoals Amsterdam dat doet met het online platform www.socialezaken.info. Het college zegt dat ook te kunnen. Mede naar aanleiding van de positieve ervaringen met dit soort online platforms wil Den Haag via het Actieprogramma Sociaal Ondernemerschap eveneens een dergelijke marktplaats voor sociaal inkopen realiseren. ‘Kijkduin dreigt buiten de zomer onbereikbaar te worden’ de Mos/Hart voor Den Haag hoort dan graag welk dat dan is. Nino Davituliani neemt tevens de gelegenheid te baat om het stadsbestuur te vragen hoe het aanlijkt tegen een uitbreiding van het Nachtnet in de nacht van donderdag op vrijdag, zoals Groep de Mos / Hart voor Den Haag wil. HTMbuzz stelt de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voor de buslijn buiten de zomer in te korten omdat er volgens de vervoerder tussen De Savornin Lohmanplein en Kijkduin dan te weinig mensen gebruik maken van Bus 23. De lijn zou ook te veel dubbelen met de routes van de lijnen 3, 24 en 26. Buiten de zomer rijdt Bus 23 alleen tussen Scheveningen en De Savornin Lohmanplein. Het stadsbestuur benadrukt dat opdrachtnemers die een aanbesteding van de gemeente hebben gewonnen met sociaal ondernemers de gevraagde social return kunnen invullen; bijvoorbeeld door kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt te detacheren. De sociale onderneming helpt met de begeleiding en biedt eventueel opleidingen aan. Zo stijgt de kans dat mensen doorstromen naar een reguliere baan. De voortgangsrapportage ‘Den Haag maakt werk!’ rekent voor dat 2515 mensen sinds januari 2015 via social return aan het werk zijn gegaan. Rotterdam Een opdrachtnemer kan zelf Vrijmarkt Thomsonlaan Foto: PR mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen of stages creëren. De coördinator Social Return van het Werkgeversservicepunt geeft er advies en ondersteuning bij. Een online platform helpt vraag en aanbod op het gebied van werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Zo’n platform is opgenomen in het Actieprogramma Sociaal Ondernemerschap. Het wordt gerealiseerd met de gemeente Rotterdam, de arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal en het online platform Maatschappelijke AEX (MAEX). Den Haag-West - Op Koningsdag, vrijdag 27 april aanstaande, is er op de Thomsonlaan de jaarlijkse vrijmarkt van 8.00 uur tot 16.00 ‘s middags. Het doel is om in een ontspannen sfeer met hopelijk veel zonneschijn je overbodige spullen verkopen. De vergunning voor de vrijmarkt geldt vanaf Thomsonplein tot aan Thomsonlaan nummers 185/186. De Gemeente Den Haag stelt een aantal regels, onder andere geen verkoop van alcohol en etenswaar. Het allerbelangrijkste is dat plezier voorop staat. Plezier betekent onder meer dat iedereen die dat wenst een verkoopplek vindt op de vrijmarkt. Bewoners zullen logischerwijs de ruimte voor hun huis claimen. De ervaring leert dat sommige mensen vooraf aangeven graag een specifieke plek te willen gebruiken voor het verkopen van hun spullen. Kom op tijd en gun iedereen een plek op de vrijmarkt. Mocht je onverhoopt niet alles kunnen verkopen, kunnen onverkochte items die nog een tweede leven verdienen tot 17.00 worden ingeleverd bij één van de drie inzamelpunten van Schroeder Kringloopwinkels.

download Verkenner deel 1, vraagzijde - Scheveningen Vierkwart
Hoeselt - lokaal sociaal beleidsplan 2008-2014 (PDF, 180 KB)
GGBkrantmei2016
Infokrant april 2011 - Gemeente Herent
Infokrant april 2012 - Gemeente Herent
Focus Haaglanden - Actorion
Gemeente Den Haag Boulevardplan Scheveningen - BouwLokalen
Hoe archiveer je digitale kantoordocumenten?
23-01-2013Focus Haaglanden_nr32_najaar 2011-Economie
Aanbieding en acceptatie (PDF) - Vidomes
Download de hele krant - Binnenstadskrant
Download de hele krant - Binnenstadskrant
Download de hele krant - Binnenstadskrant
Download de hele krant - Binnenstadskrant
Infokrant april 2013 - Gemeente Herent
Samen wijn verbouwen? - gemeente Tielt-Winge
Rondom de Toren - Editie 919
Winter 2010/2011 - OranjeWijk
Den Haag Rode Kruis-stad 2008 Deetman naar Raad van ... - Actorion
Classificatiesysteem (PDF) - Vidomes
DOARPSBLED FOAR WYTGAARD - t Havenpypke
Download de hele krant - Binnenstadskrant