Views
7 months ago

GEA Landbouwbenodigdheden 2018

Dieet- en

Dieet- en calciumpreparaten Calzogol bolus Calcium-bolus (melkkoorts) Koeien die optimaal van calcium worden voorzien, beginnen beter aan de lactatie, zijn gezonder en geven meer melk. • zeer hoog gehalte aan snel en langzaam beschikbaar calcium (45 g) en vitamine D3 (40.000 I.E.) per bolus! • calciumbronnen met een uiteenlopende afgiftesnelheid verzorgen de koe gelijkmatig met calcium • zeer geschikt voor de slijmvliezen - geen irritatie van bek, slokdarm en pens • bevat geen bijtende calciumchloride • eenvoudige toepassing en economisch, omdat slechts één bolus per toediening hoeft te worden gegeven Kwaliteit voor voeder Noviteit Aanbevolen hoeveelheid om te voeren: rond het kalvertijdstip een bolus met de applicator en volgens de instructies toedienen. Indien nodig, ca. 12 uur na de geboorte een tweede bolus toedienen. Art. Nr. Gewicht / bolus ​ ​ € 15980 175 g 4 1/8 ​ Dieet-mineraalvoer voor melkkoeien ter verlaging van het risico op melkkoorts. ​ Ket-o-Vital® bolus Energie-bolus (ketosis) Gezonde koeien worden sneller drachtig en geven meer melk. • bolus die op verschillende fysiologische niveaus werkt - lever – pens – immuunsysteem • de glucoplastische stoffen hebben een positief effect op de energiestofwisseling Het risico op ketosis / acetonemie daalt. Zeer hoge melkproductie, geboorteproblemen, stress, hitte en vervetten ten tijde van de geboorte zijn klassieke risicofactoren voor ketosis • veilige dosering en toediening De dieren hebben een betere eetlust, zijn fitter en herstellen sneller Aanbevolen hoeveelheid om te voeren: net na het kalven twee boli met behulp van de bolusapplicator conform de instructies toedienen. Indien gewenst, 12 uur na het kalven nog een bolus toedienen. Kwaliteit voor voeder Noviteit Art. Nr. Gewicht / bolus ​ ​ € 15982 135 g 4 1/8 ​ Dieetvoedingssupplement ter verlaging van het risico op ketosis/acetonemie. Fertilgol bolus Bètacaroteen-bolus (vruchtbaarheid) Een snelle drachtigheid verkort de tussenkalftijd en verbetert het economische succes. • voor vrouwelijke en mannelijke fokdieren net voor en tijdens de dek- en bevruchtingsperiode • ter ondersteuning van een succesvolle embryotransfer (ontvanger en donordier) • het hoge gehalte aan bètacaroteen bevordert de vorming van het gele lichaam, de biestkwaliteit, de bronstcyclus en de spermakwaliteit • een goed ontwikkeld geel lichaam heeft een positieve invloed op het embryonale overlevingspercentage • eenvoudig en veilig gebruik dankzij een gelijkmatige afgifte van bètacaroteen, vitamines en sporenelementen gedurende een periode van minimaal 20 dagen • de afgifteduur is wetenschappelijk bevestigd Kwaliteit voor voeder Noviteit Aanbevolen hoeveelheid om te voeren: vrouwelijke runderen: eerste bolus 30 dagen voor het bevruchtingstijdstip toedienen. De tweede bolus net voor of na de bevruchting toedienen dekstier: tijdens het dekseizoen om de 20 - 30 dagen een bolus toedienen. Afbraaktijd van de bolus in de pens 20 dagen ​ Art. Nr. Gewicht / bolus ​ ​ € 15983 95 g 8 1/8 ​ Dieet-mineraalsupplement voor runderen ter ondersteuning van de voorbereiding op de oestrus en reproductie – langwerkende bolus 52

​ Vitagol bolus Bolus met mineralen en vitamines (vitaliteit) Optimaal verzorgde dieren beschikken over de beste voorwaarden voor een optimale groei, vitaliteit en vruchtbaarheid • voor vrouwelijke en mannelijke runderen • de langwerkende bolus geeft gelijkmatig en veilig gedurende een periode van min. 90 dagen vitamines en sporenelementen af De afgifteduur is wetenschappelijk bevestigd • met name op de weide / bergweide / alpenweide kan een constante verzorging met essentiële vitamines en sporenelementen met gangbaar voer niet optimaal worden gewaarborgd. De oplossing is de langwerkende bolus Vitagol • er kunnen gericht individuele dieren van een kudde met extra vitamines en sporenelementen worden verzorgd Aanbevolen hoeveelheid om te voeren: jonge runderen < 300 kg levend gewicht: een bolus om de 3 maanden met behulp van een bolusapplicator conform de instructies toedienen. runderen > 300 kg levend gewicht: twee boli om de 3 maanden met behulp van een bolusapplicator conform de instructies toedienen. Dieet- en calciumpreparaten Kwaliteit voor voeder Noviteit Art. Nr. Gewicht / bolus ​ ​ € 15981 110g 8 1/8 ​ Dieet-mineraalsupplement voor runderen voor een langdurige verzorging van weidedieren met sporenelementen en vitamines - langwerkende bolus. ​ Bufferlyt bolus Buffer- en elektrolyt-bolus Voor gebruik bij diarree, verminderde eetlust en tegenzin om te drinken • de kalveren zijn stabieler en herstellen sneller • natriumbicarbonaat is een zeer effectieve buffer Het gebruik van buffers gaat verzuring tegen. Verzuring is vaak de reden waarom kalveren zwak en lusteloos zijn en geen zin hebben om te drinken • elektrolytverliezen worden effectief aangevuld Dat biedt bescherming tegen uitdrogingsverschijnselen bij diarree, transportstress en hitte • stressvrije en veilige toediening Toediening is ook zonder applicator mogelijk. Bolus gewoon met de hand in lengterichting op de tongbasis plaatsen. Het kalf slikt de bolus zonder problemen door • toedieningshulpmiddel is niet bij de levering inbegrepen Aanbevolen hoeveelheid om te voeren: bij de eerste symptomen van diarree direct een bolus volgens de instructies toedienen. Hierna na elke drinkmaaltijd gedurende 2 - 3 dagen een bolus toedienen. Kwaliteit voor voeder Noviteit 15985 Voedingssupplement met de werkzame bufferstof natriumbicarbonaat. Art. Nr. Beschrijving Gewicht / bolus ​ ​ € 15984 Bufferlyt bolus 13 g 15 1/12 ​ 15985 Toedieningsinstrument voor Bufferlyt-bolus - - 1/12 ​ Toedienhulpmiddel voor bolus en kooimagneet • roestvrij staal • voor bediening met een hand • afgeronde randen • toedienhuls: binnendiameter 36 mm, lengte 11 cm, met borgveren • geschikt voor Calzogol bolus (art.nr. 15980), Ket-o-Vital bolus (art.nr. 15982), Fertilgol bolus (art.nr. 15983), Vitagol bolus (art.nr. 15981) en kooimagneten Art. Nr. Lengte ​ € 2129 53 cm 1/30 ​ 2139 70 cm 1/30 ​ GEA 53