Views
6 months ago

ONB krant 2018

Interservice Hiemstra |

Interservice Hiemstra | Van Haersmasingel 13 | 9201 KN Drachten info@interservice.nu | www. interservice.nu | T. 0512 519 247 Tegen inlevering van deze advertentie €10,- korting op de huur van een tent Bouwservice Drachten T. 06 - 319 20 220 Het adres voor al uw garages, tuinhuisjes, verbouw en kozijnen. Henk Nell Timmer & Montagebedrijf Noorderdwarsvaart 78 9201 KL Drachten Mobiel: 06-18118955 henk.nell35@gmail.com info@bouwservicedrachten.nl - WWW.BOUWSERVICEDRACHTEN.NL

jubileum/promotiekrant 2018 11 ONB DE CLUB VAN BLAUW EN WIT Het volksclubje waar gezelligheid nog steeds troef is. Een club die voelt als een familie en waar doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg het motto is. Maar ONB is meer dan een voetbalclub. Het is een vereniging met hoge sociale normen en waarden en die niet alleen een vrije tijdsbesteding biedt, maar ook een maatschappelijke functie heeft. Een populaire kreet tegenwoordig is maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet alleen het reduceren van het energieverbruik, gebruik maken van groene stroom, reduceren van afval of gescheiden afval inzameling, maar ook door een steentje bij te dragen aan de maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is al jaren ingeburgerd in onze vereniging. Al in 1953 organiseerde de leden een verloting waarbij de opbrengst ten goede kwam aan de watersnoodramp. De leden fietsten toen in die tijd naar Gorredijk en omstreken toe om loten te verlopen. We hebben een aantal jaren geleden een festival georganiseerd t.b.v. KIKA om geld in te zamelen om kinderkanker te bestrijden. 2 jaar geleden hebben wij actief meegeholpen aan samenloop voor hoop op sportpark de Fennen. Vorig jaar heeft onze B1 geld ingezameld voor de Nierstichting. Afgelopen kerst hebben alle leden voedsel ingezameld voor de voedselbank, waarbij de dames afdeling met afstand de hoogste bijdrage leverden. Dit alles uiteraard geheel belangeloos. Maar ook voor de sportverenigingen in onze gemeente staan wij klaar. Toen Rottevalle tijdens het seizoen een kunstgrasveld aangelegd moest worden, hebben wij ons trainingsschema omgegooid en velden en trainingstijden ter beschikking gesteld. Nu de velden dit jaar door het langdurig extreem slechte weer vrijwel onbespeelbaar zijn en bevriende clubs binnen en buiten Smallingerland een beroep doen op het gebruik van onze accommodatie om toch hun favoriete hobby te kunnen uitoefenen, werken wij ook hier met alle plezier aan “ en bevriende clubs binnen en buiten Smallingerland een beroep doen op het gebruik van onze accommodatie ” mee. Bovendien wordt de kantine al jaren gebruikt als stemlokaal voor verkiezingen en zijn wij al jaren een vertrek- en aankomstlokatie voor wielerkoersen, wandeltochten en wampexen. De pijl en boog vereniging HBV Drachtsterpijl moest noodgedwongen opzoek naar een nieuwe lokatie en vroeg aan ons of wij misschien ruimte hadden om hun favoriete sport te mogen blijven uitoefenen. Zodra de voorbereidingen afgerond zijn, hebben wij op het sportpark de Fennen niet alleen een voetbal-, skeeler-, wieler-, ijs-, maar ook een pijl- en boog vereniging. Door de jaren heen is het besturen van een club vergelijkbaar met het besturen van een bedrijf. de steeds strengere wet- en regelgeving (hygiëne, milieu, drank en horecawet, etc) en de spelregels van de KNVB waaraan clubs moeten voldoen, in combinatie met de financiële verplichtingen die clubs hebben naar o.a. de sportbond, leveranciers, trainers en bevoegd gezag vereisen dat een club geleid wordt als een bedrijf. Een bijkomend uitdaging waar ondernemers niet of nauwelijks mee te maken hebben, maar clubbestuurders des te meer, is de aansturing van vrijwilligers. Er is geen arbeidsrelatie met een vrijwilliger en derhalve is de relatie gebaseerd op goodwill. Dit maakt het extra complex, want iedere beslissing die een bestuur of een commissie moet maken die negatieve gevolgen kan hebben voor een vrijwilliger, resulteert vrijwel altijd in het neerleggen van de werkzaamheden. Daar komt nog bij dat het voor ons net zo als alle andere verenigingen het steeds lastiger wordt om vrijwilligers te vinden. De huidige maatschappij biedt zoveel alternatieven, (TV, internet, sociale media), in combinatie dat men nu veel mobieler is, want bijna alle gezinnen beschikken tegenwoordig over een auto en niet te vergeten de strengere afkeurprocedures voor werknemers en afschaffing van vervroegd pensioen hebben bij sportverenigingen wel degelijk impact. De afgelopen 10 jaar is vrijwel de gehele groep vrijwilligers die bij ONB overdag de klusjes deden, ons ontvallen. Van die groep is er nog 1 persoon over en die is ondertussen 75 jaar. Gelukkig zijn er nu een paar bij gekomen, maar meer hulp zou wenselijk zijn, dus oud ONB’er of iemand die zich verveelt en ’s ochtends wel wat bezigheidstherapie kan gebruiken, bij deze… Opleiden jeugdscheidsrechters “Wil jij zaterdag de D3 fluiten? Ik heb echt iedereen al gebeld en je bent mijn laatste hoop…..”. Ongetwijfeld een herkenbare vraag bij veel verenigingen. Zo ook bij vv ONB. Toch is die vraag vreemd; de vereniging beschikt over een lange lijst potentiele clubscheidsrechters en ondanks dat valt het niet mee voldoende scheidsrechters het veld op te sturen. “Onvoorstelbaar wat de leider van …. meende te moeten roepen naar onze scheidsrechter, om over de ouders langs de lijn nog niet te spreken”. Ook dit moet, helaas, voor veel verenigingen een herkenbare situatie zijn. Het resultaat was dat de kinderen volledig het spoor bijster waren en overal commentaar op hadden en begonnen te schoppen en schelden. Terwijl aan het einde van een wedstrijd iedere speler, zonder uitzondering, aantoonbaar meer fouten heeft gemaakt dan de scheidsrechter die die betreffende wedstrijd leidde. Net als elders schenken ook wij veel aandacht aan het beteugelen van ongewenst gedrag. Bij ouders langs de lijn, bij spelers en bij leiders. Daarbij realiseren wij ons dat dit gedrag vele oorsprongen kent. Eén daarvan kon wel eens te maken hebben met de kwaliteit van de arbitrage. Zijn onze scheidsrechters wel opgewassen tegen hun taak, hebben ze nog wel plezier in hun hobby? Begeleiden wij ze wel voldoende? Heeft dat er mee te maken dat wij veel scheidsrechters op papier hebben maar slechts weinig op het veld terug zien? Er moest er iets veranderen…. VV ONB investeert in een goede jeugdopleiding die bijdraagt aan de opleiding van kwalitatief goede spelers die de mogelijkheid hebben om de selectie van het eerste elftal te halen. Net zo goed zorgen wij ervoor dat iedereen met plezier moet kunnen trainen en in competitieverband kan voetballen, ook de spelers die minder ambities hebben of zij soms wat extra steun kunnen gebruiken. Het ontwikkelen van ieders talent staat bij ons centraal. Dat geldt voor spelers én trainers. Ook zij kunnen door opleiding en begeleiding zichzelf bij VV ONB ontwikkelen. Daarin investeren we veel en daar zijn wij trots op. Wij vinden echter dat álle talenten zich moeten kunnen ontwikkelen. Dus ook de talenten en ambities van scheidsrechters. Structureel opleiden, intensieve begeleiding en talenten de kans geven een stap verder te zetten. Dat is de gedachte achter het arbitragebeleid dat werd uitgerold. Hierbij hebben wij ondersteuning gezocht bij de KNVB en ons omringende verenigingen met als doel samen ervoor zorgen de kwaliteit van arbitrage te verbeteren, en perspectief te bieden aan al die, vooral jeugdige, scheidsrechters. De afgelopen 2 jaar hebben wij op sportpark de Fennen, jeugdscheidsrechters in samenwerking met diverse verenigingen door de KNVB laten opleiden. Dit om met name jonge scheidsrechters handvatten te geven hun wedstrijden zo goed mogelijk te leiden. Dit proces is dermate succesvol dat er al enkele jonge clubscheidsrechters voor de KNVB zijn gaan fluiten en dat wij op korte termijn ARAG gecertificeerd worden. Op dit moment zijn dit maar 5 verenigingen in geheel Friesland. Het doel is om ook weer dit voorjaar een cursusprogramma te starten. www.arag.nl/over-arag/knvb/ fairplay-certificering. En mocht er dan nog eens worden gemopperd op een scheidsrechter dan kunnen wij zeggen dat scheidsrechters en vereniging er alles aan hebben gedaan om het spelletje zo goed mogelijk te laten verlopen. En het zou dan wel eens terecht kunnen zijn dat wij sommige spelers, leiders of ouders een spiegel voorhouden.

Open Tervuren krant 2018
Waterwegsport krant September 2018
Krant SRW 2018
2018
Krant SRW2017
krant
Download krant - Wervel vzw
Download krant - Wervel vzw
Kranten en tijdschriften - Ontwikkelcentrum
De krante fan 2011 - Siderius
De integrale krant als pdf - Doorbraak
Download de hele krant - Binnenstadskrant
Download de hele krant - Binnenstadskrant
Download de hele krant - Binnenstadskrant
Download krant - Wervel
Download de hele krant - Binnenstadskrant
Download de hele krant - Binnenstadskrant
Download de hele krant - Binnenstadskrant