Views
6 months ago

henriskrant-2018-2

Vraaggestuurde zorg

Vraaggestuurde zorg Jullie zullen waarschijnlijk reeds vernomen hebben dat elke discipline in 2018 samen wil werken aan meer en betere “vraaggestuurde zorg” binnen ons Woonzorgcentrum. Wij als ergotherapeuten willen dit natuurlijk ook doen, deze visie sluit namelijk volledig aan bij onze ergotherapeutische grondhouding. Ergotherapeuten begeleiden mensen in alle levensfases bij het terugwinnen, verbeteren of in stand houden van hun functioneren. De middelen die een ergotherapeut hiervoor gebruikt zijn alle activiteiten en handelingen die deze mensen kunnen uitvoeren. De kern van ons beroep is het handelen van onze bewoner die voor hen kan bijdragen aan een kwaliteitsvol leven. De holistische mensvisie staat bij ergotherapeuten centraal. Wij vinden het belangrijk om te vertrekken vanuit de mens als individu. Iedere persoon, bewoner is anders en kan best op een individuele manier benaderd en/ of behandeld worden. Het is daarom zeer belangrijk om de bewoners goed te kennen, veel met hun te babbelen, hen te observeren en indien nodig ook de familie te bevragen. In samenspraak met de bewoner, wordt bepaald wat op ergotherapeutisch vlak belangrijk is voor hem of haar. Alles moet natuurlijk altijd gebeuren in overleg met de bewoner. Bewoners mogen niet beoordeeld worden in functie van wat ze wel of niet kunnen. Er moet gekeken worden naar wat ze zelf willen en waar ze zelf belang aan hechten. De functie van een ergotherapeut in een Woonzorgcentrum is niet zozeer het terug aanleren van bepaalde handelingen of functies maar zal zich hier meer richten op het verhogen van het welbevinden, het welzijn en het gevoel van eigenwaarde. Voor de ene bewoner zal het bijvoorbeeld belangrijk zijn om zich zelf te wassen, voor de andere bewoners speelt dit geen rol. Belangrijk hierbij is om dit als ergotherapeut te herkennen en in te spelen op de behoeften van de individuele bewoner. Dit kan zijn door de bewoner te stimuleren om kleine, haalbare handelingen zelf uit te voeren tijdens de ADL. Voor de andere bewoner kan dit door ervoor te zorgen dat de bewoner geniet van zijn totaalverzorging. Dit alles met als doel een gelukkige bewoner. p.20 Werkgroep ergo

Kortom, een ergotherapeut kan binnen een Woonzorgcentrum zoveel verschillende dingen doen met een bewoner. Wij kunnen proberen om een bewoner terug bepaalde functies aan te leren zodat hij of zij terug bepaalde handelingen zelfstandig kan uitvoeren anderzijds kunnen wij samen met de bewoners ook allerlei gerichte ontspanningsactiviteiten doen. Zolang dit alles natuurlijk maar bijdraagt aan een gelukkige bewoner die zelf kan beslissen wat hij of zij graag wil. Het ergo-team Charlotte De Roeck Elfriede Haentjens Petra Cauwels Kimberly Decreem Werkgroep ergo p.21