Views
7 months ago

henriskrant-2018-2

Voorwoord Beste

Voorwoord Beste Bewoners, familieleden, Beste vrienden, vrijwilligers, Beste personeelsleden, Beste lezers, Het is reeds april en dit betekent dat het jaar 2018 zijn intrede reeds goed gehad heeft. We kenden reeds enkele mooie lentedagen, die ons hart verblijden. Laat de zon en de natuur onze dagen maar vullen met veel moois en leuke verassingen. Wij verwelkomen de lente en de zomer met open armen. Op 1 april 1980 werden ook de eerste bewoners onthaald in het toen gloednieuwe rusthuis Henri Vander Stokken. We mogen trots zijn op het feit dat het woonzorgcentrum Henri Vander Stokken intussen uitgegroeid is tot een mooie woonomgeving met ook de kans op een kortverblijf. Alle herstellingswerken en verbouwingswerken van de kamers zijn reeds achter de rug en geeft ons een mooi geheel met veel lichtinval, vele knusse zithoeken, en zoveel meer om te ontdekken. Onze tuin kent een nieuwe bloei en ook de inrit en de parking t.h.v. het onthaal werden volledig vernieuwd. Vrijdag 6 april zullen wij deze plechtig openen en is deze voor iedereen toegankelijk. Nieuwe personeelsleden en nieuwe bewoners, stagiaires, vrijwilligers, … brengen ook verandering in het leven hierbinnen. Dus ook van mijnentwege aan elkeen een hartelijke welkom hier bij ons. Ik hoop oprecht dat jullie hier mooie en hartelijke tijden, herinneringen en dagen mogen beleven. Maak er een geweldige tijd van ! Heel wat verandering komt ook op ons af... Zo ook wetgevingen vanuit Europa rond bescherming van persoonlijke gegevens. U heeft het misschien reeds in de nieuwsberichten vernomen : einde mei 2018 wordt de Europese Algemene Verordening (A.V.G.) inzake Gegevensbescherming van toepassing : de A.V.G. of G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) 2016/679 van het Europees Parlement dd. 27.4.2016. Het is inderdaad een groot woord, maar in tegenstelling tot vele andere Verordeningen heeft deze een directe en belangrijke impact op het woonzorgcentrum in het algemeen en uw gegevens als bewoner, personeelslid,… in het bijzonder. De regelgeving is er in de eerste plaats gekomen om weerwerk te bieden aan het ongeremd gebruik (vaak misbruik) van onze persoonlijke gegevens p.2 Voorwoord

door google en facebook van deze wereld. Niettemin is de Europese Verordening evengoed van toepassing op iedereen die omgaat met persoonlijke gegevens van individuele personen en dat doen wij professioneel allemaal. De A.V.G. voorziet in méér rechten voor de natuurlijke personen wiens persoonlijke gegevens worden gehanteerd en in strengere bepalingen voor de verwerkers van de persoonsgegevens, die een grotere juridische verantwoordelijkheid zullen dragen. Elk personeelslid behandelt persoonlijke gegevens van u als bewoners met het oog op uw verzorging. Medische gegevens worden bovendien beschouwd als ‘gevoelige gegevens’. Iedereen draagt dus een grote verantwoordelijkheid wanneer het gaat over het behandelen van deze gegevens. De sancties die de nieuwe Europese Verordening oplegt zijn enorm. Concreet zal de directie de komende twee maanden veel tijd besteden aan de organisatie van de gegevensbescherming en de informatieveiligheid. Wij laten ons binnen onze woonzorgcentra van Solidum bijstaan door een gespecialiseerd bureau in deze toch wel juridische materie. Risico’s dienen bepaald te worden, maar ook hoe hiermee om te gaan, welke acties of maatregelen dienen genomen te worden om dit goed te beheersen. Elke medewerker kan met die maatregelen te maken krijgen en zij dienen dan ook imperatief te worden gerespecteerd. Gezien het belang van deze informatieveiligheid vloeit voort uit de wet dat er addenda aan contracten en reglementen worden toegevoegd ter bescherming van de rechten van alle personen wier persoonlijke gegevens worden gebruikt. Deze zullen volledig conform de wetgeving en uw eigen data-bescherming opgesteld zijn. Wij zullen iedereen ten gepaste tijden hierover inlichten en / of aanschrijven. Het zal dus voor iedereen en zeker voor het personeel en artsen belangrijk zijn te beseffen dat er een verstrenging is in de wetgeving m.b.t. de behandeling van persoonlijke gegevens. Ik wil u deze informatie doorgeven om u allen gerust te stellen dat wij er zeker mee bezig zijn om onze organisatie over enkele maanden A.V.G.-conform te maken. Natuurlijk zal ik de medewerking nodig hebben van elkeen om de conformiteit na te leven. Naast dit alles blijven wij zorgen voor een persoonlijke benadering, toenadering en een warme zorg voor jullie ! Laat ons “samen leven” binnen een warmmenselijk omgeving en genieten van de kleine en mooie dingen. Van harte, vanwege, Mevr. Gribbe Sylvia Algemeen Directeur p.3