Views
1 month ago

henriskrant-2018-2

Voorwoord van Mariëlle

Voorwoord van Mariëlle De lente is eindelijk in het land. Na een lange donkere winter, keken we samen met U uit naar de komst van de lente. Alles komt stilaan in bloei, de kuikentjes lopen al in ons tuin rond, de eenden maken zich klaar om te gaan broeden, en de vogels zijn bezig hun nesten te bouwen. De natuur in Vander Stokken ontluikt, het is langer klaar, we hebben meer licht. Ook vraaggestuurde zorg en welzijn zorgt voor meer “licht” in eenieders dag. We hebben het er al enige tijd over, en u hoort het steeds vaker; Wat maakt u gelukkig? Op welke manier wenst u uw dag door te brengen? Op welke manier kunnen we u begeleiden door het leven, zodat dit maximaal aansluit bij uw gewoontes van thuis, en/of bij uw persoonlijke wensen? Wat heeft u nodig om uzelf te kunnen zijn, en te doen wat u wil op de manier dat u dat wil? Wat kunnen we verbeteren doorheen de organisatie opdat u zich nog beter zou voelen? Dag in dag uit zijn al onze collega’s in de weer, om onze zorg en uw welzijn af te stemmen op uw beleving, op uw visie. Vertrekken vanuit de behoeften en wensen van de bewoner, is ons uitgangspunt. Vanuit elke discipline wordt dagelijks meegedacht, hoe we dit alles, binnen de mogelijkheden van de organisatie, in goede banen kunnen leiden. Hoe we dit alles elke dag steeds weer kunnen verbeteren. Een aantal voorbeelden uit de praktijk; Bewoners hadden zin in smoutebollen van de Kermis van Carnaval Halle. Het ligt niet binnen de mogelijkheden van het wzc naar Carnaval te gaan met alle bewoners, maar Boudewijn creëerde wel de mogelijkheid hier p.4 Voorwoord

smoutebollen te bakken en aan te bieden aan elke bewoner Maandelijks wordt er op elke afdeling gepolst tijdens een koffieklets bij de bewoners naar datgene wat ze graag zouden doen doorheen de dag. De bewoners worden hier ook individueel naar bevraagd. Hieruit ontstond bv.al spontaan ons kaartclubje (mede dankzij een vrijwilliger) U wil een bad of een douche, of net niet; de zorg bevraagt wat U wenst U zou zo graag nog eens een varken zien? Een stagiaire zorgde er voor… U wordt graag gecoiffeerd op de kamer, want u voelt zich niet zo goed? We bespreken dit met de kapster Pastorale zorg op maat; sinds kort worden er ook korte gebedsvieringen gehouden op de afdeling beschermd wonen, op maat van mensen met dementie etc Wat kan? Wat niet? Er zal altijd een evenwicht dienen gezocht en bewaard te worden tussen de mogelijkheden en beperkingen van vraaggestuurde zorg, leven en welzijn. Belangrijk hierbij is dat we allen open communiceren met elkaar. Op een eerlijke en correcte wijze duiden waar we vraaggestuurde levensbegeleiding kunnen bieden, op maat van uw noden, maar ook waarom sommige vragen misschien niet (geheel) kunnen ingewilligd worden. We werken hier samen met alle disciplines verder aan, het is een boeiend leerproces, waarbij we maar 1 doel hebben: bijdragen tot een gelukkig leven voor de bewoner (en dat geluk is vaak individueel bepaald). Ook u als bewoner, familielid, of naaste omgeving kan ons hierbij helpen. Heeft u ideeën, opmerkingen, vragen? Stap dan aub. naar ons toe, en vertel ze ons, want samen dragen we zorg voor een gelukkigere zorg en welzijn voor iedereen. U kan altijd mailen op mtielemans@wzchvanderstokken.be of telefonisch contact opnemen met Mariëlle op 02.363.06.30 Voorwoord p.5