Views
4 months ago

ilovepdf_merged (23)

At-Tekasoer

At-Tekasoer Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Alhâkoemoe’t-takâŝoer 2. Hat-tâ dzoertoemoe’l makâbir 3. Kal-â sawfa ta°lamoën 4. Ŝoem-ma kal-lâ sawfa ta° lamoën 5. Kal-lâ law ta° lamoëna °ilma’l yaqien 6. La tarawoen-na’l djahiem 7. Ŝoem-ma la tarawoen-nahâ °ayna’l yaqien 8. Ŝoem-ma la toes aloen-na yawma idzin °ani’n-na°iem

Opsche pen Reden van openbaring De stam van Abdi Ménaf en de stam van Abdi Séhm wedijverden (concurreerden) met elkaar over de meerderheid van de familie. De stam van Abdi Ménaf was groter dan de andere en pochte zo op deze manier. De stam van Séhm zeiden: “In de periode voor de jd van de Islam serven velen van onze stam. Dus moeten we ook de mensen in de begraafplaats tellen.” Daarom duurde de wedijver voort. Deze zinloze strijd leidde tot vijandigheid en grootspraak. Naar aanleiding van deze gebeurtenis is deze soera geopenbaard. Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmharge, de Genadevolle. De wens om jullie (overvloedige bezingen) te vermeerderen obsedeert jullie dermate, dat jullie zelfs de graven bezoeken (om de omvang van jullie familie te illustreren). Nee! Jullie zullen het te weten komen. Nee, zeker niet! Jullie zullen het te weten komen. Nog eens: nee, niets daarvan! Indien jullie toch over zekere kennis beschikten: jullie zullen zeker het vlammende Vuur zien! Jullie zullen het zeker met het blote oog waarnemen. En dan, op die Dag, zullen jullie zeker worden ondervraagd over de gunsten (waarvan jullie op aarde profijt hebben gehad).

Uitbesteden of zelf doen - rietvink 12:23
TPL 23 drukwerk.pdf - TKF
M-auto magazine | 23
23 - Zuidberg Frontline Systems
Eigenwijzer 23 - Asko
Artikel 23 binnenwerk - Onderwijsraad
№1 (23) 2009 - Doenned.org