Views
1 week ago

ilovepdf_merged (23)

Al-Qari°a

Al-Qari°a Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Al qâri°atoe 2. Ma’l qâri°ah 3. Wa mâ adrâka ma’l qâri°ah 4. Yawma yakoënoe’n-nâsoe ka’l farâsji’l mabŝoëŝ 5. Wa takoënoe’l djibâloe ka’l °ihni’l manfoësj 6. Fa am-mâ man ŝaqoelat mawâzienoehoë 7. Fa hoewa fie °iesjatir râdiyah 8. Wa am-mâ man chaf-fat mawâzienoehoë 9. Fa oem-moehoe hâwiyah 10. Wa mâ adrâka mâ hiyah 11. Nâroen hâmiyah

De daverende Reden van openbaring In deze soera wordt verteld over de gebeurtenissen die plaats zullen vinden jdens “het Uur” en over hetgeen de mens daarna zal overkomen. Benadrukt wordt de individuele verantwoordelijkheid van de mens voor zijn persoonlijke handelingen en keuzes. Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmharge, de Genadevolle. De aanklopper! Wat is de aanklopper? En wat doet jou weten wat de aanklopperis? (Deze komt op) de Dag waarop de mensen als verspreide moen zijn en de bergen als donzige, gekleurde (bolletjes) wol. En dan, op wiens weegschaal (goede) daden zwaarwegend (op de balans) liggen, hij vindt zichzelf terug in gelukkige levensomstandigheden.Maar hij op wiens weegschaal (goede) daden lichtwegend (op de balans) liggen, diens verblijfplaats is de Hel (Hawiya) En wat doet jou weten wat dat (Hawiya) is? Een laaiend Vuur!

Uitbesteden of zelf doen - rietvink 12:23
TPL 23 drukwerk.pdf - TKF
2009-23 Karakter nauwkeuriger beoordelen
Landhuis Woonnieuws #23 | mei 2016
Jobat-krant 23 april 2011
23-01-2013MIRUP2_Lagenbenadering - Stadsgewest Haaglanden
23. Planschade en Nadeelcompensatie Wro - Congres- en ...
Jürgen Groß 23. Juni 2009
ZOLarium 23 - Ziekenhuis Oost-Limburg
all folia 23 #1.indd
clear 246 - 23 juni 2014
23 - Zuidberg Frontline Systems
M-auto magazine | 23