Views
3 months ago

ilovepdf_merged (23)

Al-°Aadiyah

Al-°Aadiyah Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Wa’l- °âdiyâti dabhâ 2. Fa’l moeriyâti qadhâ 3. Fa’l moeghierâti soebhâ 4. Fa aŝarna bihie naq°â 5. Fa wasatna bi’hîe djam’°â 6. In-na’l insâna lirab-bihîe lakanoëd 7. Wa in-nahoë °alâ dzâlika la sjahied 8. Wa in-nahoë li hoeb-bi’l chayri lasjadied 9. A falâ y°a’lamoe idzâ boe° ŝira mâ fie’l qoeboër 10. Wa hoes-sila mâ fi’s-soedoër 11. In-na rab-bahoem bihim yawma idzin la chabier

De rennende paard Reden van openbaring De profeet Mohammed (s.a.w.) hee een patrouille (groep) naar de stam Kinâné gestuurd. Hoewel er een lange jd was gepasseerd, was er geen bericht gekomen. Wanneer de schijnheiligen zeiden dat ze vermoord waren, begonnen de profeet en de metgezellen hierover bezorgd te geraken. Aldus bracht Gabriël een bericht over de situae van hen en naar aanleiding van deze gebeurtenis werd deze soera geopenbaard. Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmharge, de Genadevolle. Bij de snuivend voortrennende (paarden), vonken van vuur slaand uit de hoeven en bij degenen die plotseling (binnenvallend en aanvallend) voorstsnellen in de ochtendschemering, daarbij (een spoor van) stofwolken opwerpend en daarbij midden in het gewoel van de (vijandelijke) menigte binnendringend. Zeker, de mens is zeer ondankbaar jegens zijn Heer, en hij is daar zelf getuige van, en hij is hevig toegewijd aan de liefde voor bezit. Weet hij dan niet (wat zijn toestand zal zijn), wanneer al hetgeen zich in de graven bevindt naar buiten wordt gebracht en al hetgeen zich (verborgen) in de harten (van de mensen) bevindt openbaar wordt gemaakt? Hun Heer is op die Dag volledig van hen op de hoogte!

M-auto magazine | 23
23 - Zuidberg Frontline Systems
Jobat-krant 23 juni 2012
Polderinventarisatie Zouteveen ea.pub - Groeneweg 23
Hameeteman Makelaardij Woonnieuws | uitgave 23
Zoutpot nr. 23 - Stad Zoutleeuw
Comfortabel Wonen #23, december 2016
Van Daal Woonjournaal #23,november 2017
Uitbesteden of zelf doen - rietvink 12:23
TPL 23 drukwerk.pdf - TKF
№1 (23) 2009 - Doenned.org