Views
1 week ago

ilovepdf_merged (23)

az-Zilz al

az-Zilz al Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Idzâ zoelzilati’l ardoe zil zâlahâ 2. Wa achradjati’l ardoe aŝqâlahâ 3. Wa qâla’l insânoe mâ lahâ 4. Yawma idzin toehad-disoe achbârahâ 5. Bi an-na rab-baka awhâ lahâ 6. Yawma idzin yasdoeroe’n-nâsoe asjtâtan li-yoeraw a°amâlahoem 7. Famany ya°amal miŝqâla dzar-ratin chayrany-yarah 8. Wamay ya°amal miŝqâla dzar-ratin sjar-rany yarah

De aardbeving Reden van openbaring Toen Allah de prachge toestand van zijn goede dienaren in het paradijs had in het hoofdstuk al-Bayyina verklaard; begonnen de mensen elkaar deze vraag te stellen: “Wanneer zal het gebeuren?” Hierna is deze soera geopenbaard. Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmharge, de Genadevolle. Wanneer het aardoppervlak hevig wordt geschud door haar machge beving, en het aardoppervlak al haar lasten (haar schaen en haar doden) naar buiten brengt en de mens zegt: “wat is er met haar aan de hand?”, op die Dag bericht zij (de aarde) uitvoerig over haar berichten, omdat jouw Heer haar daartoe hee geïnspireerd. op die Dag komen alle mensen tevoorschijn in verspreide groepen om hun daden te bezien. En hij, die dan ter grooe van (het gewicht van) een atoom goed hee gedaan, zal dit zien. en hij, die dan ter grooe van (het gewicht van) een atoom kwaad hee gedaan, zal dit zien.

23. Het leenstelsel
Herbergkrant 23
Atrivisie 23 - Atriensis
Jaargang 2013, Week 23
Uitbesteden of zelf doen - rietvink 12:23
TPL 23 drukwerk.pdf - TKF
Zorgwijzer 23 - Zorgnet Vlaanderen
Jaargang 2013, Week 23
2014-01-23-Visie_op_belonen
Download CP 23 - CORPORATEPLANNER.be
week 23
2009-23 Karakter nauwkeuriger beoordelen
Landhuis Woonnieuws #23 | mei 2016
Jobat-krant 23 april 2011
23-01-2013MIRUP2_Lagenbenadering - Stadsgewest Haaglanden
23. Planschade en Nadeelcompensatie Wro - Congres- en ...
23-10-2012 - Raceway Venray
Jürgen Groß 23. Juni 2009
23-08-2012 - Raceway Venray
ZOLarium 23 - Ziekenhuis Oost-Limburg
all folia 23 #1.indd
Brochure COMM 23 N - Fedweb
clear 246 - 23 juni 2014
Nieuwsbrief 23 - Zeesleepboot Holland
23 - Zuidberg Frontline Systems
Rapport - rietvink 12:23
23 augustus 1976
M-auto magazine | 23
Wonen in Lmburg 23
InterConnect 23 - Imec