Views
4 months ago

ilovepdf_merged (23)

Al-Ba yina - 1

Al-Ba yina - 1 Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Lam yakoeni’l-ladziena kafaroë min ahli’l kitâbi wa’l moesjrikiena moenfak-kiena hat-tâ ta’tiyahoemoe’l bay-yinah 2. Rasoëlum-mina’l-lâhi yatloë soehoefam-moetah-harah 3. Fiehâ koetoeboen qay-yimah 4. Wa mâ tafar-raqa’l-ladziena oëtoe’l kitâba il-lâ mim-ba°adi mâ djâ athoemoe’l bay-yinah 5. Wa mâ oemiroë il-lâ li ya°aboedoe’l-lâha moechlisiena lahoe’d-dîena hoenafâ a wa yoeqiemoe’s-Salâta wa yoe’toe’z-zakâta wa dzâlika dienoe’l qay-yimah

Het overduidelijke bewijs Reden van openbaring Deze soera werd geopenbaard als antwoord tegen het ontkennen van de afgodendienaren, Joden en Christenen voor de profeetschap van Mohammed (s.a.w.) terwijl zij op een profeet aan het wachten waren. Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmharge, de Genadevolle. De ongelovigen van de Mensen van het Boek en de afgodendienaren nemen geen afstand (van hun ongeloof), tot een overduidelijk bewijs tot hen komt. Een boodschapper, gezonden door Allah, die hun de zuiver gemaakte bladeren (van openbaring) opleest, met daarin rechtzinnige voorschrien. En degenen aan wie het Boek was gewonden raakten pas verdeeld, nadat het overduidelijke bewijs (de Profeet) tot hen was gekomen. Hen werd niet meer geboden dan Allah te dienen, de religie oprecht alleen aan Hem wijdend, als hanif, het gebed te verrichten en de zakat te geven, en dat is de rechtzinnige religie. De ongelovigen van de mensen van het Boek en de afgodendienaren bevinden zich in het vuur van de Hel, waarin zij eeuwig verblijven. Diegenen zijn de slechtsten van alle schepselen. Echter, degenen die geloven en goede daden verrichten, zij zijn de besten van alle schepselen. Hun beloningen bij hun Heer zijn de tuinen van ‘Adn (de Tuinen van de eeuwigheid), waaronderdoor rivieren stromen en waarin zij eeuwig verblijven. Allah is zeer ingenomen met Hen en zij zijn zeer ingenomen met Hem. Dit (alles) is voor wie zijn Heer vreest.

23 - Zuidberg Frontline Systems
M-auto magazine | 23
Kracht-23-december-2013
№1 (23) 2009 - Doenned.org
Folia 23 lr new.pdf
150223 derde helft 23
Rebound no 23