Views
5 months ago

ilovepdf_merged (23)

Al-Qadr

Al-Qadr Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. In-nâ anzalnâhoe fie lailati’l qadri 2. Wa mâ adrâka mâ lailatoe’l qadri 3. Lailatoe’l qadri chayroem-min alfi sjahrin 4. Tanaz-zaloe’l malâ-i katoe wa’r-roehoe fiehâ bi idzni Rab-bihim min koel-li amrin 5. Salâmoen hiya hat-tâ matla°i’l fadjr

Het n odlot Reden van openbaring Op een dag vertelde de profeet Mohammed (vzmh) aan zijn metgezellen dat een gelovige van vroeger die Sja’moen noemde, op de weg van Allah gedurende duizend maanden gestreden had (djihad). Toen ze naar hem luisterden, benijdden ze Sja’moen, dan is deze soera neergezonden. Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmharge, de Genadevolle. Wij hebben hem (de Koran) neergezonden in de nacht van al-qadr. En wat doet jou weten, wat dat is, nacht van al-qadr? De nacht van al-qadr is beter dan duizend maanden. Met toestemming van hun Heer dalen daarin de engelen en de Ruh (jibril) neer, voor iedere beschikking. Vrede heerst er, tot het aanbreken van het ochtendgloren.

Uitbesteden of zelf doen - rietvink 12:23
TPL 23 drukwerk.pdf - TKF
23 - Zuidberg Frontline Systems
M-auto magazine | 23
№1 (23) 2009 - Doenned.org
Folia 23 lr new.pdf
Rebound no 23
150223 derde helft 23
23. Planschade en Nadeelcompensatie Wro - Congres- en ...