Views
5 months ago

ilovepdf_merged (23)

Al-Alaq - 1

Al-Alaq - 1 Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Iqra’bismi rab-bika’l-ledzie chalaq 2. Chalaqa’l- insâna min °alaq 3. Iqra’wa rab-boeka’l- akram 4. Al-ladzie °al-lama bi’l-qalam 5. °al-lama’l insâna mâlam y°alam 6. Kal-lâ in-na’l-insâna la yatghâ 7. Ar ra âhoe’staghnâ 8. In-na ilâ rab-bika’r-roedj °â 9. Ara ayta’l-ladzie yanhâ 10. °abnan idzâ sal-lâ 11. Ara ayta in kâna °ala’l hoedâ 12. Aw amara bi’t-taqwâ 13. Ara ayta in kadz-dzaba wata wal-lâ

De klonter Reden van openbaring De eerste 5 verzen zijn de eerste openbaring van de Koran d.w.z. islam begon met deze 5 ayaat van Soera al-Alaq. Vooral na zijn 35ste mediteerde Mohammed (vzmh) in de grot Hira van de berg Noer tijdens de maand ramadan. Hij bad volgens de Hanief godsdienst (de godsdienst van de profeet Abraham) smeekte tot Allah, dacht na over de slechte toestand van zijn volk, vroeg de hulp van zin schepper. In de grot bracht hij zijn nachten door. Toen hij 40 jaar oud was verscheen op een nacht de engel Gabriel tegen de schemering in de maand Ramadan. Het waren de laatste dagen van de maand Ramadan. En de eerste 5 verzen van de Koran werden geopenbaard. De volgende verzen worden geopenbaard na de belemmerende gedragingen van Aboe Djahl tegen de aanbiddingen van de profeet Mohammed in de Kaba: Toen de profeet Mohammed (vzmh) naast de Kaba aan het bidden was kwam Aboe Djahl en zei: “heb ik het je al niet verboden?” Mohammed (vzmh) reageerde heel streng en verjoeg hem zeggend: “het is toch ook voor jou beter. Betrouwend op zijn familiale en bezittelijke kracht zei Aboe Djahl bedreigend: “bij Allah, in deze vallei ben ik iemand die de meeste aanhangers heeft. “Daarna werden deze ayaat geopenbaard. Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Reciteer, in de naam van jouw Heer Die heeft geschapen. Hij schiep de mens de mens uit een bevruchte eicel.Reciteer! Jouw Heer is de Meest Edelmoedige, Die (de mens) heeft geleerd met de pen te schrijven, die ( de mens) heeft geleerd wat hij niet wist. Nee, inderdaad niet, de mens gaat zich te buiten (aan zelfgenoegzaamheid), wanneer hij zich inbeeldt dat hij behoefteloos is. Tot jouw Heer is zeker de terugkeer. Heb je degene gezien die een dienaar (de Profeet) ervan weerhoudt te bidden?Heb je er over nagedacht of hij (de Profeet) zich op het juiste pad bevindt of tot plichtsgetrouwheid aanspoort? Heb je er over nagedacht of hij (die de profeet van bidden weerhoudt de Profeet) loochent en zich (van het juiste pad) afwendt? Weet hij dan niet dat Allah ziet (hetgeen hij verricht)?Nee, nee! Indien hij er niet vanaf ziet, grijpen Wij hem zeker bij (de haarlokken van) zijn voorhoofd (en werpen hem in de Hel), dat leugenachtige, zondige voorhoofd. Laat hem zijn aanhangers bijeenroepen. Wij zullen Onze hellewachters (de bestraffende engelen) eveneens bijeenroepen.Nee! Gehoorzaam hem niet, doch kniel neer en zoek (alleen) toenadering (tot Hem).

Eigenwijzer 23 - Asko
Artikel 23 binnenwerk - Onderwijsraad
Uitbesteden of zelf doen - rietvink 12:23
TPL 23 drukwerk.pdf - TKF
№1 (23) 2009 - Doenned.org
Folia 23 lr new.pdf
Rebound no 23
150223 derde helft 23
23. Juni 2012 23. Juni 2012 - Reisduif Borne