Views
5 months ago

ilovepdf_merged (23)

Ad- Doeha

Ad- Doeha Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Wa’d-doehâ 2. Wa’l-layli idzâ sadjâ 3. Mâ wad-da °aka rab-boeka wamâ qalâ 4. Wala’l âchiratoe chayroel-lakka mina’l oelâ 5. Walla sawfa joe°tieka rab-boeka fa tardâ 6. Allam jadjidka jatieman fa âwâ 7. Wa wadjadaka dâal-lan fa haddâ 8. Wa wadjadaka °âa ilan fa aghnâ 9. Fa am-ma’l jatiema fallâ taq-har 10. Wa am-mâ’s-sâa ila fallâ tanhar 11. Wa am-mâ bi ni° mati rab-bika fa had-diŝ

Het morgenlicht Reden van openbaring Na de eerste jaren van het profeetschap van Mohammed (s.a.w.) werd de openbaring op bepaalde jden onderbroken. De heidenen hebben gebruik gemaakt van deze toestand om de profeet te bespoen. Ze zeiden: "zijn Heer is hem vergeten en verlaten". De profeet voelde zich door deze omstandigheid zeer verdrieg en maakte zich ongerust. Misschien wilde Allah met deze onderbreking: de mensen over de vorige openbaringen genoeg laten debaeren en ze beter begrijpen of wilde hij dat de profeet nog meer zin kreeg in zijn taak. Daarna werd deze soera geopenbaard en de profeet gerustgesteld. Betekenis van de soera Bij het morgenlicht en bij de nacht als deze geheel donker wordt, noch hee jouw Heer jou verlaten, noch hee Hij een aeer van jou.Het Hiernamaals is zeker beter voor jou dan het eerste (wereldse leven).Jouw Heer zal jou zeker schenken en dan zal jij tevreden zijn. Hee Hij jou niet als wees gevonden en jou onderdak gegeven? En hee Hij jou niet, zoekend (en tastend) aangetroffen, en jou geleid? En jou als hulpbehoevende gevonden en jou verrijkt? (Daarom) de wees, verdruk hem niet, De bedelaar, wijs hem niet af,En de gunst van jouw Heer, bericht daarover (in dankbaarheid).

Uitbesteden of zelf doen - rietvink 12:23
TPL 23 drukwerk.pdf - TKF
Eigenwijzer 23 - Asko
Artikel 23 binnenwerk - Onderwijsraad
23 - Zuidberg Frontline Systems
M-auto magazine | 23
№1 (23) 2009 - Doenned.org