Views
1 week ago

ilovepdf_merged (23)

De vlam Reden van

De vlam Reden van openbaring Wanneer deze ayat: “Waarschuw eerst uw varianten”. 26/214 geopenbaard werd, nodigde de Profeet Mohammed (s.a.w.) de Arabische stammen uit, die dicht bij de berg Safa gelegen waren. De Profeet hee tegen hen gezegd: “O mensen, als ik zou zeggen dat er achter deze berg een gewapend leger staat om te vechten, zouden jullie me dan geloven?” De afgodendienaren zeiden: “Wij zullen je zeker geloven, je hebt nog nooit gelogen.” Profeet zei: “O mensen als jullie ‘La ilahe illallah’ ‘er is geen andere God dan Allah’ zeggen, komen jullie tot de vrijheid.” Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmharge, de Genadevolle. Moge de handen van Abu lahab vergaan! En hij zal ook vergaan! Zijn rijkdommen en zijn verworvenheden komen hem niet ten goede. Hij zal in een laaiend Vuur branden, Samen met zijn echtgenote, de draagster van brandhout, Met een touw van palmvezels om haar nek.

An-Nasr Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Idzâ djâ’a nasroe’l-lâhi wa’l-fath 2. Wa ra’ayta’n-nâsa yadchoeloêna fie dieni’l –lâhi afwâdja 3. Fa sab-bih bi-hamdi rab-bika wastagh firhoe, In-nahoe kâna taw-wâbâ.

Uitbesteden of zelf doen - rietvink 12:23
TPL 23 drukwerk.pdf - TKF
2009-23 Karakter nauwkeuriger beoordelen
Landhuis Woonnieuws #23 | mei 2016
Jobat-krant 23 april 2011
23-01-2013MIRUP2_Lagenbenadering - Stadsgewest Haaglanden
23. Planschade en Nadeelcompensatie Wro - Congres- en ...
Jürgen Groß 23. Juni 2009
ZOLarium 23 - Ziekenhuis Oost-Limburg
all folia 23 #1.indd
clear 246 - 23 juni 2014
23 - Zuidberg Frontline Systems
M-auto magazine | 23