Views
5 months ago

ilovepdf_merged (23)

De overwi ning Reden van

De overwi ning Reden van openbaring Het mededelen van veroveringen en successen in de nabije toekomst.Het teken dat het leven van Mohammed (s.a.w.) ten einde is. Allah wil dat we bidden en bedanken voor zijn geschenken Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmharge, de Genadevolle. Wanneer de hulp van Allah en de overwinning van naderen En jij de mensen in grote scharen de religie van Allah ziet binnentreden: prijs dan dankbaar de lof van jouw Heer en vraag hem om vergiffenis. Hij is degene Die Berouwaanvaardend is.

Al-Kafiroen Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Qoel yâ ay-yoehâ’l-kâfiroen 2. Lâ a°aboedoe mâ ta °boedoën 3. Wa lâ antoem °abidoëna mâ a°aboed 4. Wa lâ anna °âbidoem-mâ °abad-toem 5. Wa lâ antoem °âbidoëna mâ a°aboed 6. Lakkoem dienoekoem wa liya dien

Uitbesteden of zelf doen - rietvink 12:23
TPL 23 drukwerk.pdf - TKF
№1 (23) 2009 - Doenned.org
Folia 23 lr new.pdf
Rebound no 23
150223 derde helft 23
23. Planschade en Nadeelcompensatie Wro - Congres- en ...
clear 246 - 23 juni 2014
all folia 23 #1.indd
Landhuis Woonnieuws #23 | mei 2016
23-01-2013MIRUP2_Lagenbenadering - Stadsgewest Haaglanden