Views
1 week ago

ilovepdf_merged (23)

At-tahiy-yâtoe

At-tahiy-yâtoe Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. At-tahiy-yâtoe lil-lâhi was-salawâtoe wat-tay-yibât 2. As-salâmoe °alayka ay-yoehan-nabiy-yoe warahmatoel-lâhi wabarakâtoeh 3. As-salâmoe °alaynâ wa °ala °ibâdil-lâhis-sâlihîn 4. Asj-hadoe al-lâ ilâha il-lal-lâh, wa asj-hadoe an-na Moham-madan abdoehoe wa rasoelloeh Betekenis van de soera Allah is de grootste. Alle gebeden en aanbiddingen in woorden, daden en bezingen zijn alleen voor Allah. Vrede zij met jou, o profeet en de genade van Allah en zijn zegeningen. Vrede zij met ons en met de oprechte dienaren van Allah. Ik getuig dat er geen God is dan Allah en ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is.

Al-lahoem-ma sal-li Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Al-lâhoem-ma sal-li °alâ say-yidinâ Moham-madin wa°alâ âli say-yidinâ Mohammad 2. Kamâ sal-layta °alâ Ibrâhiema wa °alâ âli Ibrâhiem 3. In-naka hamiedoen madjied Betekenis van de soera Allah is de grootste. O Allah! Verhef onze heer Mohammed en de volgelingen van onze heer Mohammed. Zoals u Ibrahiem en de volgelingen van Ibrahiem hebt verheven. U bent waarlijk geprezen, verheeflijkt.

Uitbesteden of zelf doen - rietvink 12:23
TPL 23 drukwerk.pdf - TKF
2009-23 Karakter nauwkeuriger beoordelen
Landhuis Woonnieuws #23 | mei 2016
Jobat-krant 23 april 2011
23-01-2013MIRUP2_Lagenbenadering - Stadsgewest Haaglanden
23. Planschade en Nadeelcompensatie Wro - Congres- en ...
Jürgen Groß 23. Juni 2009
ZOLarium 23 - Ziekenhuis Oost-Limburg
all folia 23 #1.indd
clear 246 - 23 juni 2014
Kracht-23-december-2013