Views
1 week ago

ilovepdf_merged (23)

Qoeraysh Reden van

Qoeraysh Reden van openbaring Mekka was een belangrijke stad, omdat de Ka’ba die door de profeet Ibrahiem en zijn zoon Ismail als eerste gebedshuis op de wereld werd gebouwd. De mensen kwamen naar Mekka om de Ka’ba te bezoeken en om heilige zamzam-water te drinken. De stam Qoeraysh had taken zoals: Het leveren van water.De bewaking van de Ka’ba. De kleding en eten verdelen onder benodigdheden. Diplomae over algemene en commerciële veiligheid in Noord en Zuid. Allah had in hun harten de liefde van Mekka en handel bevesgd (ingericht) Allah hee hensamen met de Ka’ba beschermd van Abraha’s aanval met olifanten. In het Noord en Zuid hee Allah hen de veiligheid gegeven. Aldus werden zij rijke handelaars.Toen zij bovenstaand succes hadden, dachten zij dat het de succes van Qoeraysh was. Echter, dat was een hulp van Allah. Maar zij vergaten dat Allah hen hulp gaf en ze baden tot afgoden. Om aan zijn gunsten te herinneren en allen hem te aanbidden hee Allah deze soera geopenbaard. Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmharge, de Genadevolle. Laat hen toch de Heer van dit Huis [de Ka’ba] dienen, Die hen van voedsel tegen de honger voorziet en Die hen veilig beschermt tegen [hun] angsten, opdat het de Quraysh gemakkelijk wordt gemaakt, opdat het [de Quraysh] gemakkelijk wordt gemaakt jdens hun wintertochten en hun zomertochten.

Al-Fiel Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. A lam tara kaifa fa°ala rab-boeka bi ashâbi’l-fiel 2. A lam jadj°al kaydahoem fie tadliel 3. Wa arsala °alayhim tayran abâbiel 4. Tarmiehim bi-hidjâratim-min sidj-djiel 5. Fa dja°alahoem ka°asfim-ma’koel

23 - Zuidberg Frontline Systems
M-auto magazine | 23
Uitbesteden of zelf doen - rietvink 12:23
TPL 23 drukwerk.pdf - TKF
Kracht-23-december-2013
№1 (23) 2009 - Doenned.org