Views
4 months ago

ilovepdf_merged (23)

De olifant Reden van

De olifant Reden van openbaring Het was het jaar waarin de profeet Mohammed (s.a.w.) was geboren. Mekka was een heel bekende stad, waar het heilige gebouw Ka’ba stond, dat al jaren geleden door de profeet Ibrahiem en zijn zoon Ismail op bevel van Allah was gebouwd. Daarom kwamen er veel mensen van alle kanten naar Mekka voor bedevaart en voor handel. Deze kwamen er veel mensen van alle kanten naar Mekka voor bedevaart en voor handel. Deze situae vond Abraha, de koning van Jemen, niet leuk. Hij was zeer jaloers, volgens hem moest zijn land een bedevaart- en handelscentrum worden. Daarom liet hij een grote tempel in Jemen bouwen en besloot hij de Ka’ba te verniegen. Zo maakte Abraha een groot leger met grote olifanten klaar. Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmharge, de Genadevolle. Heb je niet gezien hoe jouw Heer de beziers van de olifant hee behandeld? Hee Hij hun verraderlijke plannen niet geheel doen mislukken? En Hij hee zwermen vogels over hen heengezonden. Die hardgebakken stenen van klei op hen wierpen. En op die manier hee Hij hen veranderd in aangevreten tarwehalmen.

Al-Hoemaza Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Wayloel-li koel-li hoemazatil-loemazah 2. El-ladzie djama°a mâlaw wa ad-dadah 3. Yahsaboe an-na mâlahoë achladah 4. Kal-lâ layoen badzan-na fi’l hoetamah 5. Wamâ adrâka ma’l hoetamah 6. Nâroe’l-lâhi’l moëqadah 7. Al-latie tat-tali°oe°ala’l af’idah 8. In-nahâ °alayhim moe’sadah 9. Fie °amadim-moemad-dadah

Kracht-23-december-2013
№1 (23) 2009 - Doenned.org
Folia 23 lr new.pdf
150223 derde helft 23
Rebound no 23
23 - Zuidberg Frontline Systems