Views
4 months ago

ilovepdf_merged (23)

Roddelen Reden van

Roddelen Reden van openbaring Er leefde een afgodendienaar Djemiel ibn Amiri genaamd. Hij was heel rijk. Hij vertrouwde heel erg op zijn rijkdom en geloofde erin dat zijn rijkdom hem onsterfelijk maakte en al zijn problemen kon oplossen. Deze man had een hoge dunk over zichzelf en vond de anderen dus minderwaardig. a) deze soera betre mensen die een ander uitlachen, roddelen en achter iemand zijn rug slechte behandelingen doen en hierbij b) vertrouwen op hun bezit en denken dat ze zo eeuwig gaan leven, dat hun rijkdom de plaats van alles zou innemen. Voor deze mensen maakt de soera duidelijk dat het niet juist is wat zij doen; en de wijze van hun straf wordt hierin ook omschreven. Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmharge, de Genadevolle. Wee iedere roddelaar en lasteraar, die rijkdom bijeengaart en deze telkens telt. Hij denkt dat zijn rijkdom hem het eeuwige leven gee. Nee! Niets daarvan! Zeker zal hij in al-Hutama worden gesmeten. En weet jij wat al-Hutama is?Het is het Vuur dat Allah hee opgestookt en dat [brandend en brullend] klautert tot bovenop de harten. Inderdaad, het sluit hen geheel in, vastgeketend aan eindeloos uitgestrekte zuilen.

Al-Asr Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Wa’l °asr 2. In na’l insâna lafie choesr 3. Il lal lâzîena âmanoë wa °amiloe’s sâlihâti wa tawâsaw bi’l haq qi wa tawâsaw bi’s sabr

Kracht-23-december-2013
№1 (23) 2009 - Doenned.org
Folia 23 lr new.pdf
150223 derde helft 23
Rebound no 23
23 - Zuidberg Frontline Systems