Views
1 week ago

ilovepdf_merged (23)

Qoenoet 1

Qoenoet 1 Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Al-lâhoem-ma in-nâ nasta°ienoeka wa nastaghfiroeka wa nastahdiek 2. Wa noe’minoebika wa natoeboe ilayk 3. Wanatawak-kaloe °alayka wa noeŝnie °alayka’l-chayra koel-lahoe nasjkoeroek 4. Walâ nakfoeroek 5. Wa nachla°oe wa natroekoe man-yaf djoeroek Betekenis van de soera Allah is de grootste. Allah, wij vragen Uw hulp en Uw vergiffenis. Wij vragen Uw leiding en geloven in U. We wenden ons tot U in berouw en vertrouwen volledig op U. We prijzen U op de beste manier en danken U. Wij ontkennen Uw gunsten niet. En wij verzaken en verwerpen hen die U niet gehoorzamen.

Qoenoet 2 Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Al-lâhoem-ma iy-yâka na°boedoe wa lakka noesal-lie 2. Wa nasjdoedoe wa ilayka nas°a 3. Wa nahfidoe nardjoë rahmataka wa nachsja adzâbakka 4. In-na adzâbakka bil-koef-fâri moelhiq Betekenis van de soera Allah is de grootste. O, Allah, wij aanbidden U alleen en ons gebed is voor U We werpen ons neer voor Uw aangezicht en we wenden ons haasg tot U. Wij hopen op Uw barmhargheid en vrezen Uw straf. Uw straf zal zeer zeker de ongelovigen treffen.

23 - Zuidberg Frontline Systems
M-auto magazine | 23
Kracht-23-december-2013
№1 (23) 2009 - Doenned.org
Rebound no 23
Folia 23 lr new.pdf
150223 derde helft 23