Views
4 months ago

ilovepdf_merged (23)

Qoenoet 1

Qoenoet 1 Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Al-lâhoem-ma in-nâ nasta°ienoeka wa nastaghfiroeka wa nastahdiek 2. Wa noe’minoebika wa natoeboe ilayk 3. Wanatawak-kaloe °alayka wa noeŝnie °alayka’l-chayra koel-lahoe nasjkoeroek 4. Walâ nakfoeroek 5. Wa nachla°oe wa natroekoe man-yaf djoeroek Betekenis van de soera Allah is de grootste. Allah, wij vragen Uw hulp en Uw vergiffenis. Wij vragen Uw leiding en geloven in U. We wenden ons tot U in berouw en vertrouwen volledig op U. We prijzen U op de beste manier en danken U. Wij ontkennen Uw gunsten niet. En wij verzaken en verwerpen hen die U niet gehoorzamen.

Qoenoet 2 Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Al-lâhoem-ma iy-yâka na°boedoe wa lakka noesal-lie 2. Wa nasjdoedoe wa ilayka nas°a 3. Wa nahfidoe nardjoë rahmataka wa nachsja adzâbakka 4. In-na adzâbakka bil-koef-fâri moelhiq Betekenis van de soera Allah is de grootste. O, Allah, wij aanbidden U alleen en ons gebed is voor U We werpen ons neer voor Uw aangezicht en we wenden ons haasg tot U. Wij hopen op Uw barmhargheid en vrezen Uw straf. Uw straf zal zeer zeker de ongelovigen treffen.

M-auto magazine | 23
23 - Zuidberg Frontline Systems
Kracht-23-december-2013
№1 (23) 2009 - Doenned.org
Folia 23 lr new.pdf
150223 derde helft 23
Rebound no 23