Views
4 months ago

ilovepdf_merged (24)

An-Nas

An-Nas Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Qoel aôedzoe birab-bin-nâs 2. Mâliki’n-nâs 3. Ilâhi’n-nâs 4. Min sjar-ri’l-waswâsi’l-chan-nâs 5. Al-ladzie yoewaswisoe fie soedoeri’n-nâs 6. Mina’l-djin-nati wa’n-nâs

De mensen Reden van openbaring Iemand die Labied heee had magie uitgevoerd op de profeet Mohammed. Allah hee deze soera geopenbaard om zijn profeet te bevrijden en de effecten van deze magie te annuleren. Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmharge, de Genadevolle. Zeg: “ Ik zoek toevlucht tot de Heer van de mensen, De Koning van de mensen,De God van de mensen Tegen het kwade van de influisterende, rondsluipende verleider, Die influistert in de borsten van de mensen, Of hij nu tot de jins’s of de mensen behoort.”

Download - 24.com
rapport 2001-24 - Stowa
NJB 24 - Nederlands Juristenblad
IN DE RECHTSZAAL - College 24
de 24 maaiden die CLERICALE SCHOOLSTRIJD