Views
4 months ago

ilovepdf_merged (24)

Al-Falak

Al-Falak Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Qoel aôedzoe birab-bi’l-falaq 2. Min sjar-ri mâ chalaq 3. Wa min sjar-ri ghâsiqin idzâ waqab 4. Wa min sjar-ri’n-naf-fâasâati fi’l-°oeqad 5. Wa min sjar-ri hâsidin idzâ hassad

De dageraad Reden van openbaring Voordat de Islam kwam, geloofden de mensen in Arabië dat er in de duisternis gevaarlijke, onzichtbare schepselen bestonden. Ze zochten daarom hun toevlucht in deze gevaarlijke schepselen. Bovendien had iemand die Labied heee magie uitgevoerd op de profeet Mohammed. Allah hee dit en het volgende hoofdstuk geopenbaard Zijn profeet en Zijn dienaars te bevrijden en de effecten van deze magie te annuleren. Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmharge, de Genadevolle. Zeg: “Ik zoek toevlucht tot de Heer van het ochtendgloren, Tegen het kwaad van wat Hij hee geschapen. En tegen het kwaad van de nacht wanneer deze opdoemt. En tegen het kwaad van de blazers die op de knopen blazen. En tegen het kwaad van een jaloerse, wanneer deze jaloers is.”

Download - 24.com
rapport 2001-24 - Stowa
IN DE RECHTSZAAL - College 24
NJB 24 - Nederlands Juristenblad