Views
3 months ago

ilovepdf_merged (24)

Al-Ichlas

Al-Ichlas Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Qoel hoewa’l-lâhoe ‘ahad 2. Al-lâhoe’ s-samad 3. Lam yalid wa lam yoêlad 4. Wa lam yakoel-lahoe koefoewan ‘ahad

De enheid Reden van openbaring Er zijn 2 verschillende meningen: Een groep afgodendienaren komt naar de profeet Mohammed (s.a.w.) en zegt: “Vertel over jou God aan ons, geef kennis over jouw God, hoe is jouw God onstaan? Wat zijn Zijn kenmerken?” Een groep Joden stelt een vraag aan de profeet Mohammed (s.a.w.): O Mohammed, je zegt dat alle wezens door Allah geschapen zijn, door wie is Allah dan geschapen?”Na deze vragen van afgodendienaren en Joden had Allah deze soera geopenbaard (neergezonden). Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmharge, de Genadevolle. Zeg: “Hij, Allah, is de Enige. Allah, de Zelfvoorzienende. Hij hee niet verwerkt, noch is hij verwekt. Niemand is aan Hem gelijkwaardig.”

TPL 24 drukwerk.pdf - TKF
September 2008 - 24.com
Nieuwsbrief 24 - SV Eemnes
NJB 24 - Nederlands Juristenblad
IN DE RECHTSZAAL - College 24
Download - 24.com