Views
3 months ago

ilovepdf_merged (24)

An-Nasr

An-Nasr Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Idzâ djâ’a nasroe’l-lâhi wa’l-fath 2. Wa ra’ayta’n-nâsa yadchoeloêna fie dieni’l –lâhi afwâdja 3. Fa sab-bih bi-hamdi rab-bika wastagh firhoe, In-nahoe kâna taw-wâbâ.

De overwi ning Reden van openbaring Het mededelen van veroveringen en successen in de nabije toekomst.Het teken dat het leven van Mohammed (s.a.w.) ten einde is. Allah wil dat we bidden en bedanken voor zijn geschenken Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmharge, de Genadevolle. Wanneer de hulp van Allah en de overwinning van naderen En jij de mensen in grote scharen de religie van Allah ziet binnentreden: prijs dan dankbaar de lof van jouw Heer en vraag hem om vergiffenis. Hij is degene Die Berouwaanvaardend is.

TPL 24 drukwerk.pdf - TKF
September 2008 - 24.com
Nieuwsbrief 24 - SV Eemnes
NJB 24 - Nederlands Juristenblad
IN DE RECHTSZAAL - College 24
Download - 24.com
rapport 2001-24 - Stowa