Views
4 months ago

ilovepdf_merged (24)

Al-Kafiroen

Al-Kafiroen Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Qoel yâ ay-yoehâ’l-kâfiroen 2. Lâ a°aboedoe mâ ta °boedoën 3. Wa lâ antoem °abidoëna mâ a°aboed 4. Wa lâ anna °âbidoem-mâ °abad-toem 5. Wa lâ antoem °âbidoëna mâ a°aboed 6. Lakkoem dienoekoem wa liya dien

De ongelovigen Reden van openbaring Toen Mohammed (s.a.w.) begon met het vertellen van het Islamisch geloof en levenswijze, kwamen de afgodendienaren naar hem met een paar voorstellingen. Ze zouden hem alles geven die tot dan toe niemand in Mekka gekregen had. Een aantal van deze voorstellingen waren; Geef je nieuwe geloof op en we zullen je alles geven. Geloof jij in onze godsdienst en wij in de jouwe, zo hebben we dan een eerlijke afspraak.. Als jij één jaar lang lee volgens ons geloof, zullen we ook één jaar volgens jouw godsdienst leven. Als je geen enkel van deze voorstellingen aanvaardt en ook al geloof je er niet in, groet dan tenminste onze afgoden en raak ze aan met je handen. Gelijkwaardige voorstellingen en moeilijkheden oefenden alsmaar druk uit op Mohammed (s.a.w.). Deze soera is neergezonden om hem te laten weten hoe hij zich moet gedragen bij deze handelingen. Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmharge, de Genadevolle. Zeg: “O ongelovigen, Ik aanbid niet wat jullie aanbidden. En jullie aanbidden niet wat ik aanbid. Noch zal ik aanbidden wat jullie aanbidden. Noch zullen jullie aanbidden wat ik aanbid. Voor jullie daarom jullie religie, en voor mij mijn religie.”

Download - 24.com
rapport 2001-24 - Stowa
IN DE RECHTSZAAL - College 24
NJB 24 - Nederlands Juristenblad
Ekonomie - 24.com