Views
5 months ago

ilovepdf_merged (24)

Al-Maoen

Al-Maoen Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. A ra’ayta’l-ladzie yoekadz-dziboe bi’d-dien 2. Fa-dzâika’l-ladzie yadoe °oe’l-yatiem 3. Wa lâ yahoed-doe °alâ ta°âmi’l-miskien 4. Fa wailoel-li’l-moesal-lien 5. Al-ladziena hoem °an salâtihim sâhoën 6. Al-ladziena hoem yoerâ’oëna 7. Wa yamna° oëna’l ma°oën

Handelen uit goedheid Reden van openbaring Er zijn drie meningen: 1. Over Aas ibn Wâil die niet in de Dag des Oordeels geloofde en vertrouwend op zijn rijkdom en macht de mensen slecht behandelde. 2. Over Aboe Djahl die het voorzien benodigdheden van een wees weigerde terwijl hij zijn voogd was. 3. Over een schijnheilige (hypocriet) die heel gierig was en toch tegelijkerjd tussen de moslims aan het bidden was. Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmharge, de Genadevolle. Heb jij diegene gezien die de religie loochent? Hij is degene, die de wees met aeer behandelt en niet aanspoort tot het voeden van de behoeigen. En wee degenen die het gebed verrichten, en die [in hun harten] het gebed veronachtzamen. Degenen die er een schijnvertoning van maken en die [het geven van] levensbenodigdheden belemmeren.

TPL 24 drukwerk.pdf - TKF
September 2008 - 24.com
Nieuwsbrief 24 - SV Eemnes
IN DE RECHTSZAAL - College 24
NJB 24 - Nederlands Juristenblad
de 24 maaiden die CLERICALE SCHOOLSTRIJD
Ekonomie - 24.com