Views
4 months ago

ilovepdf_merged (24)

Soebhânaka

Soebhânaka Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Soebhânaka’l-lâhoem-ma wa bihamdik 2. Watabâraka’smoek wa ta°âlâ djad-doek 3. Wa djal-la ŝannâoek 4. Walâ ilâha ghayroek Betekenis van de soera Allah is de grootste. Volmaakt bent u, o Allah en u komt lof toe, en gezegend is Uw naam, en verheven is Uw majesteit. en ook Uw lof en buiten u is er niets of niemand waard aanbeden te worden.

IN DE RECHTSZAAL - College 24
NJB 24 - Nederlands Juristenblad
Download - 24.com
rapport 2001-24 - Stowa
September 2008 - 24.com