Views
4 months ago

ilovepdf_merged (24)

Al-Fiel

Al-Fiel Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. A lam tara kaifa fa°ala rab-boeka bi ashâbi’l-fiel 2. A lam jadj°al kaydahoem fie tadliel 3. Wa arsala °alayhim tayran abâbiel 4. Tarmiehim bi-hidjâratim-min sidj-djiel 5. Fa dja°alahoem ka°asfim-ma’koel

De olifant Reden van openbaring Het was het jaar waarin de profeet Mohammed (s.a.w.) was geboren. Mekka was een heel bekende stad, waar het heilige gebouw Ka’ba stond, dat al jaren geleden door de profeet Ibrahiem en zijn zoon Ismail op bevel van Allah was gebouwd. Daarom kwamen er veel mensen van alle kanten naar Mekka voor bedevaart en voor handel. Deze kwamen er veel mensen van alle kanten naar Mekka voor bedevaart en voor handel. Deze situae vond Abraha, de koning van Jemen, niet leuk. Hij was zeer jaloers, volgens hem moest zijn land een bedevaart- en handelscentrum worden. Daarom liet hij een grote tempel in Jemen bouwen en besloot hij de Ka’ba te verniegen. Zo maakte Abraha een groot leger met grote olifanten klaar. Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmharge, de Genadevolle. Heb je niet gezien hoe jouw Heer de beziers van de olifant hee behandeld? Hee Hij hun verraderlijke plannen niet geheel doen mislukken? En Hij hee zwermen vogels over hen heengezonden. Die hardgebakken stenen van klei op hen wierpen. En op die manier hee Hij hen veranderd in aangevreten tarwehalmen.

Download - 24.com
rapport 2001-24 - Stowa
NJB 24 - Nederlands Juristenblad
IN DE RECHTSZAAL - College 24
de 24 maaiden die CLERICALE SCHOOLSTRIJD