Views
5 months ago

ilovepdf_merged (24)

Al-Qari°a

Al-Qari°a Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Al qâri°atoe 2. Ma’l qâri°ah 3. Wa mâ adrâka ma’l qâri°ah 4. Yawma yakoënoe’n-nâsoe ka’l farâsji’l mabŝoëŝ 5. Wa takoënoe’l djibâloe ka’l °ihni’l manfoësj 6. Fa am-mâ man ŝaqoelat mawâzienoehoë 7. Fa hoewa fie °iesjatir râdiyah 8. Wa am-mâ man chaf-fat mawâzienoehoë 9. Fa oem-moehoe hâwiyah 10. Wa mâ adrâka mâ hiyah 11. Nâroen hâmiyah

De daverende Reden van openbaring In deze soera wordt verteld over de gebeurtenissen die plaats zullen vinden jdens “het Uur” en over hetgeen de mens daarna zal overkomen. Benadrukt wordt de individuele verantwoordelijkheid van de mens voor zijn persoonlijke handelingen en keuzes. Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmharge, de Genadevolle. De aanklopper! Wat is de aanklopper? En wat doet jou weten wat de aanklopperis? (Deze komt op) de Dag waarop de mensen als verspreide moen zijn en de bergen als donzige, gekleurde (bolletjes) wol. En dan, op wiens weegschaal (goede) daden zwaarwegend (op de balans) liggen, hij vindt zichzelf terug in gelukkige levensomstandigheden.Maar hij op wiens weegschaal (goede) daden lichtwegend (op de balans) liggen, diens verblijfplaats is de Hel (Hawiya) En wat doet jou weten wat dat (Hawiya) is? Een laaiend Vuur!

Innovatiekrant 24 - IWT
TPL 24 drukwerk.pdf - TKF
September 2008 - 24.com
Nieuwsbrief 24 - SV Eemnes
de 24 maaiden die CLERICALE SCHOOLSTRIJD
Ekonomie - 24.com
Natuurblad nr 24 - Aquascope Virelles