Views
1 week ago

ilovepdf_merged (24)

Al-Ba yina - 2

Al-Ba yina - 2 Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 6. In-nal-ladziena kafaroë min ahli’l kitâbi wa’l moesjrikiena fie nâri djahan-nama châlidiena fiehâ oelâ i” 7. In-na’l-ladziena âmanoë wa °amiloe’s-sâlihâti oelâ i ka hoem chayroe’l bariy-yah 8. Djazâ oehoem °inda rab-bihim djan-nâtoe °adnin tadjrie min tahtiha’l anhâroe châlidiena fiehâ abadâ, radiya’l-lâhoe °anhoem wa radoë °anhoe, dzâlika liman chasjiya rab-bah

Het overduidelijke bewijs Reden van openbaring Deze soera werd geopenbaard als antwoord tegen het ontkennen van de afgodendienaren, Joden en Christenen voor de profeetschap van Mohammed (s.a.w.) terwijl zij op een profeet aan het wachten waren. Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmharge, de Genadevolle. De ongelovigen van de Mensen van het Boek en de afgodendienaren nemen geen afstand (van hun ongeloof), tot een overduidelijk bewijs tot hen komt. Een boodschapper, gezonden door Allah, die hun de zuiver gemaakte bladeren (van openbaring) opleest, met daarin rechtzinnige voorschrien. En degenen aan wie het Boek was gewonden raakten pas verdeeld, nadat het overduidelijke bewijs (de Profeet) tot hen was gekomen. Hen werd niet meer geboden dan Allah te dienen, de religie oprecht alleen aan Hem wijdend, als hanif, het gebed te verrichten en de zakat te geven, en dat is de rechtzinnige religie. De ongelovigen van de mensen van het Boek en de afgodendienaren bevinden zich in het vuur van de Hel, waarin zij eeuwig verblijven. Diegenen zijn de slechtsten van alle schepselen. Echter, degenen die geloven en goede daden verrichten, zij zijn de besten van alle schepselen. Hun beloningen bij hun Heer zijn de tuinen van ‘Adn (de Tuinen van de eeuwigheid), waaronderdoor rivieren stromen en waarin zij eeuwig verblijven. Allah is zeer ingenomen met Hen en zij zijn zeer ingenomen met Hem. Dit (alles) is voor wie zijn Heer vreest.

Ook zij hebben vaste werkuren 24 op 24
story 24
Nummer 24
24 - Jagsttalbahn
C1000 folder week 24
September 2008 - 24.com
Nieuwsbrief 24 - SV Eemnes
Herbergkrant 24 - Vrienden van de Herberg
Mikro 24 - Mirom
TPL 24 drukwerk.pdf - TKF
Jaargang 2013, Week 24
Op zondagmiddag 24 maart hebben de leden van de Jeugdkerk+ ...
RECARO-Guard 24/7 stoel
Editie Ninove 24 februari 2016
Zilt Magazine - 24 november 2011
24 - 2 2013
24 EURO - Made-in-Europe.nu
Herbergkrant 24 - Vrienden van de Herberg
Jaargang 2013, Week 24
Akta 24 - Karpe Noktem
16_GOVA_3778_Salonactie - Folder 24 pag_Full
Download - 24.com
rapport 2001-24 - Stowa
Pg 24 - 25
Wonen in Antwerpen 24
Miles #24 Special Lente
24° GOUDEN PALET - Les3bping
24 - Alfaport Antwerpen
24 Maart 2012 - twente
IN DE RECHTSZAAL - College 24