Views
5 months ago

ilovepdf_merged (24)

Wa’t - Tien

Wa’t - Tien Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Wa’t-tieni wa’z-zaytoeni 2. Wa toeri sieniena 3. Wa hâdza’l balladi’l amien 4. Laqad chalaqna’l insâna fie ahsanni taqwiem 5. Ŝum-ma radadnâhoe asfala sâfilien 6. Il-la’l-ladzîna âmanoe wa°ammiloe’s-sâlihâti falahoem adjroen ghajroe mamnoen 7. Famâ yoekadz-dziboeka b°a’doe bi’d-dien 8. Alaysa’l-lâhoe bi ahkami’l hâkimien

De daverende Reden van openbaring Deze soera werd neergedaald, - Als een antwoord tegen diegenen die de dag des oordeels loochenden terwijl er zoveel duidelijke bewijzen zijn van Allah. Om te tonen dat Allah op deze aarde en in het Hiernamaals de beste rechter is. Hij deelt Zijn gunsten uit onder alle schepsels (gelovige en ongelovige mensen en dieren) Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmharge, de Genadevolle. Bij de vijg en de olijf en bij de berg Sinai en bij deze veilige stad (Mekka). Inderdaad, Wij hebben de mens in de beste gedaante geschapen. Vervolgens hebben Wij hem verlaagd tot het laagste van het laagste. Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten, voor hen is er een duurzame, oneindige beloning. Wie kan jou daarna (de Dag des) oordeels nog doen loochenen? Is Allah niet de Rechtvaardigste van de rechters?

TPL 24 drukwerk.pdf - TKF
September 2008 - 24.com
Nieuwsbrief 24 - SV Eemnes
Op zondagmiddag 24 maart hebben de leden van de Jeugdkerk+ ...
de 24 maaiden die CLERICALE SCHOOLSTRIJD
Ekonomie - 24.com
IN DE RECHTSZAAL - College 24
NJB 24 - Nederlands Juristenblad