Views
5 months ago

ilovepdf_merged (24)

Al- Insjirah

Al- Insjirah Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Alam nasjrah laka sadrak 2. Wa wada°a nâ anka wizrak 3. Al-ladzie anqada zahrak 4. Wa rafa°a nâ lakka dzikrak 5. Fa in-na ma°a’l°oesri yoesran 6. In-na ma°a’l°oesri yoesrâ 7. Fa idzâ faraghta fansab 8. Wa ilâ rab-bika farghab

De ve ruiming Reden van openbaring Mohammed (s.a.w.) werd als profeet voor de mensen en de geesten djinns) gezonden. De opdracht van profeetschap was erg zwaar en moeilijk. Bovendien deden de onderstaande omstandigheden de profeet pijn en verdriet: de ontberingen, martelingen en moeilijkheden die de eerste moslimgemeenschap ondergingen. Het moeilijke levensonderhoud van het gezin van de profeet en van zijn volgelingen. Het ontkennen door de heidenen van het islamische geloof ondanks de duidelijke bewijsstukken die door de wonderen ondersteund werden. Weerstaan en bedreigen van heidenen enz... . Toen hee Allah het hart van zijn profeet van angst, verdriet, onrust gezuiverd en hee het met kennis, geduld, innerlijke rust, opluchng, gemoedrust engeloof gevuld. Met deze openbaring hee Allah zijn gunsten en gaven aan zijn profeet verklaard en hem gerustgesteld. Betekenis van de soera Hebben Wij jouw borst niet verruimd? En jouw last, waaronder jouw rug zwaar gebukt ging, niet van je weggenomen?En voor jou jouw roem verheven? En met het ongemak komt zeker een gemak. Met het ongemak komt zeker een gemak. Met het ongemak komt zeker een gemak. Wanneer jij een taak hebt volbracht, begin dan onmiddellijk aan een andere en richt je (in jouw zoektocht) alleen tot jouw Heer.

September 2008 - 24.com
TPL 24 drukwerk.pdf - TKF
Nieuwsbrief 24 - SV Eemnes
Op zondagmiddag 24 maart hebben de leden van de Jeugdkerk+ ...
de 24 maaiden die CLERICALE SCHOOLSTRIJD
Ekonomie - 24.com
IN DE RECHTSZAAL - College 24
NJB 24 - Nederlands Juristenblad