Views
5 months ago

ilovepdf_merged (24)

Al-lahoem-ma bârik

Al-lahoem-ma bârik Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Al-lâhoem-ma bârik °alâ say-yidinâ Moham-madin wa°alâ âli say-yidinâ Moham-med 2. Kamâ bârakta °alâ Ibrâhiema wa °alâ âli Ibrâhiem 3. In-naka hamiedoen madjied Betekenis van de soera Allah is de grootste. O Allah! Zegen onze heer Mohammed en de volgelingen van onze heer Mohammed. Zoals u Ibrahiem en de volgelingen van Ibrahiem hebt verheven. Voorzeker! U bent geprezen, verheeflijkt

Ra bana Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Rab-bânâ âtinâ fid-doenyâ hassanatan wa fil âchirati hassanatan wa qinâ °adz^ban-nâr 2. Rab-banaghfirlië wal i wâliday-ya wa lil moe’miniena yawma yaqoemoel hisâb Betekenis van de soera Allah is de grootste. Onze Heer! Schenk ons in deze wereld en in het Hiernamaals het goede. En behoed ons voor de straf van het hellevuur. Onze Heer! Vergeef mij, mijn ouders en de gelovigen op de dag dat afrekening wordt gemaakt.

TPL 24 drukwerk.pdf - TKF
September 2008 - 24.com
Nieuwsbrief 24 - SV Eemnes
de 24 maaiden die CLERICALE SCHOOLSTRIJD
Ekonomie - 24.com
Op zondagmiddag 24 maart hebben de leden van de Jeugdkerk+ ...
IN DE RECHTSZAAL - College 24
NJB 24 - Nederlands Juristenblad