Views
7 months ago

Aquariumwereld Mei 2018 (preview)

Maandblad voor de Aquarium-, Terrarium- en Vijverliefhebber Jaargang 71 - 2018 - nr. 05 - Mei (preview)

Tekst en foto‘s: Guido

Tekst en foto‘s: Guido Lurquin Ontmoetingen langs de waterkant Aeshna mixta Latreille, 1805 Paardenbijter De paardenbijter is een echte libel uit de familie van de glazenmakers of Aeshnidae. Het is met haar 63 mm een grote libellensoort, maar wel een van de kleinere glazenmakers. Deze soort wordt veel in de nazomer in tuinen gezien. De werkelijke schoonheid van de paardenbijter ontdek je pas, als hij gaat zitten. 188 71/05 aquarium wereld

Het verspreidingsgebied van de paardenbijter loopt van Noord-Afrika tot aan de Oostzee. De paardenbijter komt algemeen in Nederland en België voor maar is nergens talrijk; de libellen leven verspreid. Ze gebruiken bijna alle soorten waters als habitat. Ze zijn te vinden in en bij voedselrijkere kleine, stilstaande en zwakstromende wateren, plassen, poelen, inhammen, bochten, zijslootjes, brede sloten en vennen. De soort is niet veeleisend, maar komt vooral voor in een beboste, parkachtige omgeving, beschaduwde vijvers, bospoelen. We komen ze vaak tegen bij tuinvijvers, ook in stedelijk gebied. De larven kunnen zich zelfs ontwikkelen in brak water. Het is een algemene libel die vaak in tuinen jaagt. De paardenbijter trekt vaak in grote zwermen en heeft zich de laatste jaren vooral in noordelijke richting uitgebreid. In warme zomers, met veel oostenwind, komt het voor dat zich op de Nederlandse Waddeneilanden duizenden paardenbijters verzamelen. Een ervaren vlieger De paardenbijter is een sterke vlieger die vaak ver van het water voorkomt en geregeld gezien wordt in park en tuin, aan bosranden en bij struiken. De paardenbijter jaagt vaak in kleine groepjes, boven grasland maar ook vaak in de buurt van bomen en dan op ongeveer 4 m hoogte. Het is een zomersoort, met midden juni de eerste verschijning. De vliegtijd is van midden juni tot begin november, met een hoogtepunt van half augustus tot half september. De paardenbijter bijt geen paarden, maar dankt zijn naam aan het feit dat hij vaak jaagt op insecten die zich dicht bij het lichaam van dieren of mensen ophouden. Daardoor lijkt het of hij ze bijt. Om paardenbijters te zien, moeten we wat geduld oefenen. Het duurt meestal wel tot augustus voordat de meeste van deze libellen uitvliegen. Het geduld wordt echter zeker beloond, want de trefkans is van dat moment af groot. Niet enkel in natuurgebieden, maar ook in tuinen en parken binnen de bebouwde kom kan men ze dan ontmoeten. Open plekken tussen struiken en bomen zijn favoriet. Mannetjes vormen vaak een territorium. Andere mannetjes worden daaruit geweerd, vrouwtjes echter zijn welkom. De paardenbijter kent verschillende jacht-technieken. Zo zien we ze soms in een wat aarzelende, langzame vlucht laag boven een ven vliegen, hierbij regelmatig aquarium wereld 71/05 189