Views
1 week ago

ilovepdf_merged (28)

An-Nas

An-Nas Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Qoel aôedzoe birab-bin-nâs 2. Mâliki’n-nâs 3. Ilâhi’n-nâs 4. Min sjar-ri’l-waswâsi’l-chan-nâs 5. Al-ladzie yoewaswisoe fie soedoeri’n-nâs 6. Mina’l-djin-nati wa’n-nâs

De mensen Reden van openbaring Iemand die Labied heee had magie uitgevoerd op de profeet Mohammed. Allah hee deze soera geopenbaard om zijn profeet te bevrijden en de effecten van deze magie te annuleren. Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmharge, de Genadevolle. Zeg: “ Ik zoek toevlucht tot de Heer van de mensen, De Koning van de mensen,De God van de mensen Tegen het kwade van de influisterende, rondsluipende verleider, Die influistert in de borsten van de mensen, Of hij nu tot de jins’s of de mensen behoort.”

wijkgazet 28 - wijkraad KADRIE
150330 derde helft 28
M-auto magazine | 28
140317 derde helft 28
e 1968/28 - Tento.be
hOb 07 12-28.indd
wijzigingsblad 28 juni 2009 - Arriva