Views
2 months ago

ilovepdf_merged (28)

Al-Masad

Al-Masad Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Tab-bat yadâ abie lahabiw-wa tabb 2. Mâ aghnâ °anhoe mâloehoe wa mâ kassab 3. Sa yaslâ nâran dzâta lahab 4. Wa’mra-‘atoehoë, ham-malatal-hatab 5. Fie djie-dihâ habloem-mim-masad

De vlam Reden van openbaring Wanneer deze ayat: “Waarschuw eerst uw varianten”. 26/214 geopenbaard werd, nodigde de Profeet Mohammed (s.a.w.) de Arabische stammen uit, die dicht bij de berg Safa gelegen waren. De Profeet hee tegen hen gezegd: “O mensen, als ik zou zeggen dat er achter deze berg een gewapend leger staat om te vechten, zouden jullie me dan geloven?” De afgodendienaren zeiden: “Wij zullen je zeker geloven, je hebt nog nooit gelogen.” Profeet zei: “O mensen als jullie ‘La ilahe illallah’ ‘er is geen andere God dan Allah’ zeggen, komen jullie tot de vrijheid.” Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmharge, de Genadevolle. Moge de handen van Abu lahab vergaan! En hij zal ook vergaan! Zijn rijkdommen en zijn verworvenheden komen hem niet ten goede. Hij zal in een laaiend Vuur branden, Samen met zijn echtgenote, de draagster van brandhout, Met een touw van palmvezels om haar nek.

wijkgazet 28 - wijkraad KADRIE
140317 derde helft 28
150330 derde helft 28
e 1968/28 - Tento.be
M-auto magazine | 28
28-04-2010 Presentatie leveranciers
TZ-krant 28 - Trefpunt Zelfhulp
Van Daal Woonjournaal #28, april 2018