Views
1 week ago

ilovepdf_merged (28)

An-Nasr

An-Nasr Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Idzâ djâ’a nasroe’l-lâhi wa’l-fath 2. Wa ra’ayta’n-nâsa yadchoeloêna fie dieni’l –lâhi afwâdja 3. Fa sab-bih bi-hamdi rab-bika wastagh firhoe, In-nahoe kâna taw-wâbâ.

De overwi ning Reden van openbaring Het mededelen van veroveringen en successen in de nabije toekomst.Het teken dat het leven van Mohammed (s.a.w.) ten einde is. Allah wil dat we bidden en bedanken voor zijn geschenken Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmharge, de Genadevolle. Wanneer de hulp van Allah en de overwinning van naderen En jij de mensen in grote scharen de religie van Allah ziet binnentreden: prijs dan dankbaar de lof van jouw Heer en vraag hem om vergiffenis. Hij is degene Die Berouwaanvaardend is.

TVC'28 Jeugdtoernooi 2011
Folia 28 - Folia Web
wijkgazet 28 - wijkraad KADRIE
150330 derde helft 28
M-auto magazine | 28
140317 derde helft 28
e 1968/28 - Tento.be