Views
3 months ago

ilovepdf_merged (28)

Al-Kawtar

Al-Kawtar Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. In-nâ a°ataynâka’l-kausar 2. Fa sal-li li-rab-bika wa-nhar 3. In-na sjâni’aka hoewa’l-abtar

De overvloed Reden van openbaring Qasim, de enige zoon van onze profeet Mohammed (s.a.w.), was overleden. Daarom was Mohammed zeer verdrieg. Natuurlijk waren de vijanden blij. As ibn.Wail wilde dat hij meer verdrieg werd en zei: “Mohammeds generae gaat uitsterven!” Daarna wilde Allah Zijn gezant steunen en zijn verdriet verminderen en zond deze soera neer. Betekenis van de soera In de naam van Allah, de Barmharge, de Genadevolle. Wij hebben jou de kawthar geschonken. Daarom, bid tot jouw Heer en slacht een [dier als] offer. Degene die jou haat, hij is de daadwerkelijke abtar.

e 1968/28 - Tento.be
150330 derde helft 28
M-auto magazine | 28
wijkgazet 28 - wijkraad KADRIE
140317 derde helft 28
Binnendijks 2018 27-28
TVC'28 Jeugdtoernooi 2011