Views
3 months ago

ilovepdf_merged (28)

Soebhânaka

Soebhânaka Bismil-âahir-rahmânir-rahiem 1. Soebhânaka’l-lâhoem-ma wa bihamdik 2. Watabâraka’smoek wa ta°âlâ djad-doek 3. Wa djal-la ŝannâoek 4. Walâ ilâha ghayroek Betekenis van de soera Allah is de grootste. Volmaakt bent u, o Allah en u komt lof toe, en gezegend is Uw naam, en verheven is Uw majesteit. en ook Uw lof en buiten u is er niets of niemand waard aanbeden te worden.

TVC'28 Jeugdtoernooi 2011
Folia 28 - Folia Web
140317 derde helft 28
e 1968/28 - Tento.be
150330 derde helft 28
M-auto magazine | 28
wijkgazet 28 - wijkraad KADRIE